Зелений перехід

Традиційним напрямом діяльності геологічної компанії NADRA SERVICES було надання послуг видобувним компаніям з розвідки нових родовищ і видобутку нафти і газу. З усвідомленням шкоди викопного палива для довкілля та його впливу на кліматичну катастрофу у колективу компанії виникло бажання вийти з нафтогазового бізнесу. Але, враховуючи більш ніж 30-річний досвід та глибокі компетенції NADRA SERVICES, було прийняте рішення щодо активної участі компанії в програмах зеленого переходу в нафтогазовій галузі. Новими напрямами діяльності NADRA SERVICES стало припинення розвідки нових родовищ нафти і газу, і зосередження на видобутку з виснажених та діючих родовищ шляхом впровадження високих технологій стимулювання видобутку, використання нафтогазових свердловин для отримання гідротермальної енергії, участь в процесах декарбонізації шляхом закачування СО2 у вироблені родовища, ліквідація екологічних наслідків видобутку, тощо.

За падіння цін на нафту і подальшого скорочення інвестицій в освоєння нових родовищ, розроблення об’єктів, що перебувають на пізній стадії експлуатації, набуває дедалі більшого розвитку, оскільки саме такі родовища можуть підтримати темпи видобування на попередньому рівні без значних капітальних витрат і подальшої деградації довкілля. Стимулювання та інтенсифікація видобутку із зрілих та виснажених родовищ дають можливість досягти цієї мети. Переважна їхня більшість експлуатувалася за відсутності сучасних технологій, тому коефіцієнт вилучення нафти й газу був украй низьким. Фонд таких свердловин і залишкові запаси старих родовищ величезні. Ці запаси можуть бути вилучені з наявних свердловин завдяки застосуванню новітніх технологій стимулювання видобутку.

Експлуатація нафтогазових родовищ на пізній стадії розробки характеризується постійним поступовим падінням видобутку (використовується тільки природна енергія пласта, застосовуються первинні методи/primary recovery, кінцевий коефіцієнт нафтовіддачі до 20‐25% від геологічних запасів). Це переважно пов'язано з виснаженням запасів, зниженням пластового тиску та збільшенням обводненості продукції видобувних свердловин.

Для підтримки видобутку на попередньому рівні або для зниження темпів його падіння застосовують вторинні методи/secondary recovery, пов'язані з підтриманням внутрішньопластової енергії шляхом закачування в пласт води і природного газу, що дозволяє вести розробку більш ефективно і збільшувати кінцевий коефіцієнт нафтовіддачі до 30‐35% від геологічних запасів.

За різними оцінками, використання третинних методів (improved recovery, enhanced oil recovery) завдяки закачуванню хімічних реагентів (кислотна стимуляція видобутку, гідравлічний розрив пласта і т.н.) дозволяє підвищити коефіцієнт вилучення геологічних запасів до 50‐75%.

Таким чином, залежно від властивостей колектора, загальне вилучення може досягти 50‐70% геологічних запасів родовища.

Зрілі та виснажені родовища нафти й газу мають значний потенціал для нарощення видобування завдяки застосуванню зазначених технологій розроблення, спрямованих на збільшення кінцевого коефіцієнта вилучення залишкових розвіданих запасів вуглеводнів.

NADRA SERVICES в інтересах інвесторів і видобувних компаній, які розробляють родовища нафти і газу, у тому числі родовища нетрадиційних джерел вуглеводневої сировини управляє інтегрованими проєктами, які включають:

 1. Вибір і інвестиційний аналіз видобувних проєктів, оцінка видобувних і залишкових запасів, оцінка можливостей та ризиків їх освоєння. Оцінка поточного стану родовищ brownfield з урахуванням: геологічних запасів вуглеводнів; аналізу видобутку, коефіцієнтів вилучення; свердловинних умов, пропускної спроможності інфраструктури.

  Упродовж багатьох років NADRA SERVICES була відповідальним виконавцем робіт із підготовки до міжнародного аудиту запасів родовищ НАК «Нафтогаз України» та пошуку нафтогазоперспективних блоків і об’єктів інвестування для цієї компанії у країнах Північної Африки, Близького Сходу та Азії.

  Виконуючи консалтингові проєкти для світових компаній, що працюють, або мали наміри участі у нафтогазовидобувних проєктах в Україні, спеціалістами компанії освоєні світові нафтові стандарти й технології оцінювання перспективних об’єктів і територій.

  Комплекс консалтингових робіт включає аналіз всіх наявних геологічних, геофізичних, аналітичних, технологічних матеріалів, аналіз якості виконаних на об’єкті геологорозвідувальних робіт, та робіт з облаштування свердловин, матеріалів щодо експлуатації родовища, інвестиційний аналіз проєктів, фінансово-юридичний консалтинг і т. ін.

 2. Обробка та інтерпретація наявної геолого-геофізичної та промислової інформації польових і свердловинних геофізичних досліджень: ретроспективних матеріалів 2D і 3D сейсморозвідки та ВСП, геофізичних досліджень відкритих та обсаджених свердловин, матеріалів гравірозвідки і магніторозвідки, інших матеріалів. За наявності 3D сейсморозвідки та достовірної промислової інформації, зокрема щодо рівня видобутку із окремих свердловин, побудова гідродинамічних моделей родовищ.

 3. Планування, проєктування і супровід робіт з відновлення та інтенсифікації видобутку з нафтогазових свердловин. Вирішення питань видобутку в короткостроковій перспективі: негайний ефект, швидкий результат; вирішення питань перевантаження інфраструктури та інші можливості оптимізації роботи промислових об'єктів.

 4. Проведення нових промислово-геофізичних досліджень у обсаджених свердловинах: виявлення та оцінка нафтогазонасичених пластів в обсаджених колоною свердловинах; дослідження діючих експлуатаційних свердловин та контроль профілю припливу і поточного нафтогазонасичення пластів; контроль технічного стану свердловин і обсадних колон; моніторинг роботи свердловин, випробування пластів; за нерівномірного розташування свердловин по площі покладу і експлуатації окремих частин родовища, проведення додаткових сейсмічних досліджень. Ці дослідження можуть виявити нерозроблені ділянки родовища, які потребують буріння нових свердловин.

 5. Визначення нових покладів: невилучені запаси; раніше не виявлені нові тектонічно‐екрановані поклади.

 6. Підготовка плану дорозробки родовища, яка включає: пріоритетну черговість внутрішньо‐свердловиних робіт із безпосереднім результатом; відбір та ранжування методів збільшення продуктивності та (або) підвищення нафтовіддачі, які можуть включати в себе програми ущільнюючого буріння, заводнення або перекладу на механізований спосіб видобутку; визначення можливості розробки нових продуктивних зон.

 7. Проведення робіт щодо відновлення та стимулювання видобутку нафти і газу в свердловинах із залученням відповідного комплексу сучасних технологій: капітальний ремонт свердловин, хімічна ліквідація водопритоку, кислотне стимулювання видобутку, гідророзрив пластів, які експлуатуються, гнучкі насосно‐компресорні труби ‐ буріння бічних стовбурів, буріння нових свердловин в місцях розташування великих об’ємів залишкових запасів на родовищах, які експлуатуються, відновлення свердловин, що простоюють через технічні чи геологічні причини, інші технології роботи зі зрілими і виснаженими родовищами для стимулювання видобутку.

 8. Пошук можливостей підвищення вилучення вуглеводнів: застосування ефективних методів контролю параметрів пласта та управління розробкою; оптимізація управління видобуванням та вилучення запасів за рахунок застосування ефективних методів підтримання пластового тиску; пошук можливостей застосування методів збільшення продуктивності/підвищення нафтовіддачі.

 9. Декарбонізація. Безпечне та ефективне уловлення і зберігання вуглецю (CCS).

  Технології включають доставку СО2 від електростанцій та інших промислових підприємств у виснажені горизонти та нафтогазові резервуари. CO2 закачується в резервуар через свердловину, де вживаються додаткові заходи для запобігання його витоку.

  Етапи такого проєкту включають вибір резервуара, оцінку його ефективності і визначення основних експлуатаційних характеристик; підготовку, створення та оновлення моделі родовища та індивідуальних свердловин; ремонт та підготовку свердловин для закачування СО2; моніторинг, перевірку та контроль за СО2 після його розміщення в резервуарі; та дотримання нормативних вимог протягом усього життєвого циклу проєкту.

 10. Геотермальна енергія

  Застосування передових технологій, адаптованих до геотермальних ресурсів, включають:

  • Передові геофізичні методи та методи каротажу для характеристики геотермальних резервуарів та виявлення природних тріщин.
  • Технології закінчення та інтенсифікації припливу для підвищення продуктивності свердловин.
  • Моделювання колектора та симуляція протягом усього терміну служби геотермальних ресурсів для розробки, видобування та закачування води.
  • Цифрові нафтосервісні технології для підвищення операційної ефективності.

 11. Геолого-економічна (ГЕО) та техніко-економічна (ТЕО) оцінка запасів вуглеводнів: підрахунок і аудит запасів за міжнародними стандартами.

  Підрахунок та геолого-економічне оцінювання запасів родовищ нафти та газу можуть бути виконані як за традиційними технологіями (об’ємним методом чи за результатами розробки вуглеводневих покладів), так і з використанням комп’ютерних технологій 3D моделювання родовищ, чи ймовірнісної оцінки їх запасів.

  Співпраця із світовими компаніями, які виконують аудит запасів, та багаторічний досвід оцінювання проєктів нафтогазовидобутку в Україні, допомагають компанії забезпечувати надання кваліфікованих послуг з підготовки нафтогазових об’єктів до міжнародного аудиту запасів як з метою залучення інвестицій чи спекулятивного бізнесу, так і для їх передпродажної підготовки з метою отримання найкращої справедливої вартості запасів, що враховує ступінь їх розвіданості та ризики освоєння.

 12. Облаштування та експлуатація родовищ: створення постійнодіючих геолого-технологічних моделей покладів і родовищ нафти та газу і підземних сховищ газу.

 13. Послуги щодо розвідки і видобутку з нетрадиційних джерел вуглеводневої сировини

 14. Послуги з охорони довкілля при розробці родовищ нафти і газу

Упродовж 2018–2021 років у межах співробітництва з ПАТ «Укрнафта» і приватними компаніями NADRA SERVICES проводила роботи зі створення типового інвестиційного проєкту, включаючи підбір найсучасніших технологій з відновлення видобування зі свердловин, які перебувають у дієвому або бездієвому фонді без фізичної ліквідації, а також ліквідованих свердловин. Для зацікавлення інвесторів та успішного старту інвестиційних проєктів були відібрані найперспективніші свердловини. Із застосуванням системного підходу проаналізовано справи понад 1 000 свердловин, оцінено їхній технічний стан і перспективи відновлення. За результатами аналізу промислово-геофізичних досліджень свердловин та промислової інформації (а в разі потреби і переінтерпретації) уточнено горизонти для відновлення, визначено перспективні горизонти (що раніше не експлуатувалися). Оцінено обсяги видобутих вуглеводнів та наявність перспективних ресурсів у районі розміщення свердловин на родовищі.

Робота зі старим фондом свердловин стала основним напрямом діяльності останніх років партнерської мережі NADRA SERVICES у сфері енергетичних ресурсів.

Роботу на діючих родовищах NADRA SERVICES розглядає як початок зеленого переходу нафтогазової промисловості на противагу геологічній розвідці нових родовищ.

Попит на вуглеводневі ресурси, в найближчій перспективі, спадатиме через їхню шкоду для довкілля та пов’язані з їхнім використанням зміни клімату.

Сьогодні цей попит може бути забезпечений за рахунок запровадження новітніх технологій для збільшення видобутку нафти і газу із діючих родовищ.

NADRA SERVICES глибоко усвідомлює важливість вуглецевої нейтральності для майбутнього планети, підтримує глобальний кліматичний порядок, положення, озвучені в глобальних та локальних ініціативах зеленої трансформації та зеленого переходу, зокрема Нафтогазовій кліматичній ініціативі (OGCI), Національному плані дій з енергоефективності України на період до 2030 року, відповідних положеннях стратегій регіонального розвитку України, і в співпраці з партнерськими організаціями докладає колективних зусиль, спрямованих на прискорення енергетичного переходу і, відповідно, зменшення екологічного сліду від традиційних нафтогазових операцій.

З метою прискорення зеленого переходу NADRA SERVICES проголосила готовність до запровадження новітніх технологій, що зменшують споживання енергії і викопного палива та призводять до скорочення викидів парникових газів, серед яких, зокрема, методи операційної та глибокої декарбонізації:

 • Технології ефективного використання енергії та ресурсів, спрямовані на зниження виробничих витрат та зменшення часу простою свердловин;
 • Рециклінг енергетичних ресурсів: переробка, повторне використання та утилізація вторинних енергетичних ресурсів, включно з технологіями повторного використання нафтогазових свердловин та технологіями перетворення СО₂ на пальне;
 • Уловлювання, зберігання, утилізація та вилучення СО₂ (CCS, CCU, ССUS), в т. ч. у частині реалізації повномасштабних геологічних досліджень, що обґрунтовують можливість зберігання СО₂ у конкретних пластах;
 • Технологія контролю витоків СО₂ та СН₄;
 • Методи підвищення нафтовіддачі з використанням СО₂ (CO₂-EOR);
 • Виробництво та використання водню та аміаку як глобальних універсальних низьковуглецевих енергоносіїв;
 • Проєкти геотермальної енергетики.

В контексті проголошених вище намірів 11 листопада 2021 року NADRA SERVICES, ТОВ «ХАЛЛІБАРТОН Україна» та Державне підприємство «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» з метою імплементації в Україні конкретних кроків EU Grean Deal уклало тристоронній Меморандум про співпрацю для об’єднання намірів, компетенцій, зусиль та можливостей сторін щодо розроблення ефективних стратегій декарбонізації газовидобувних компаній, впровадження технологічних ноу-хау для суттєвого зменшення викидів парникових газів і створення систем впорядкованої корпоративної звітності відповідно до Greenhouse Gas Protocol.

NADRA SERVICES у співпраці з HALLIBURTON Company залучає проривні технології для збільшення видобутку нафти та газу зі зрілих родовищ в Україні.

24 листопада 2021 року підписано меморандум про співпрацю між NADRA SERVICES та HALLIBURTON Company з метою залучення в Україну передових практик та методів й проривних інноваційних технологій HALLIBURTON для підвищення видобутку на зрілих родовищах, що знаходяться у розробці.

ХХІ століття виявилося справжнім викликом для всіх країн світу, зокрема і для України. Стрімкий науково-технічний прогрес призвів до істотних технологічних змін в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Унаслідок цього людство ввійшло в епоху Четвертої промислової революції. Беззаперечним є факт, що науково-технічна революція загострила проблеми, які існували, й породила нові глобальні виклики.

Усвідомлення загроз подальшого існування людства сформувало загальний заклик до дій, який відображено у Цілях сталого розвитку ООН, спрямованих на подолання бідності, збереження планети та забезпечення миру і процвітання для всіх людей у світі. Кліматична політика регулюється Рамковою конвенцією ООН про зміни клімату, а також іншими укладеними міжнародними угодами, зокрема, Кіотським протоколом і Паризькою угодою.

21–24 січня 2020 року під знаком виконання Паризьких домовленостей щодо клімату та досягнення Цілей сталого розвитку відбувся ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі, на якому схвалено «Європейський зелений курс», прийнятий 11 грудня 2019 року.

Фахівці ООН розробили концепцію сталого розвитку людства, яка спонукає до змін традиційних бізнес-моделей та передбачає два підходи: 1) стратегію «тотального очищення», що пов’язує стійкий розвиток людства з екологічно чистою енергетикою, безвідходними технологіями, замкненими циклами виробництва тощо; 2) стратегію обмеженого споживання.