Професійні видання

NADRA SERVICES сприяє поширенню результатів наукової діяльності співробітників як у періодичних українських та міжнародних, так і окремих наукових збірниках та монографіях. Тематика стосується дослідження геологічної будови території України та інших регіонів світу, вивчення родовищ корисних копалин, розробки нових технологій їх розвідки і видобутку, історії геології тощо.

Візитівкою NADRA SERVICES є єдина повномасштабна Карта нафтогазового комплексу України масштабу 1:500 000, на якій зображено родовища вуглеводнів з розподілом за типом та розміром; нафто-, газо-, продуктопроводи та споруди на них; пункти наливання на залізничний транспорт та нафтоперевальні комплекси; нафто- і газопереробні заводи.

Геологічна карта Українських Карпат масштабу 1:100 000, складена фахівцями NADRA SERVICES у 2010 р., є єдиною картою, яка повністю охоплює складчасту споруду Українських Карпат, включаючи Покутсько-Буковинські складки Бориславсько-Покутського покрову Передкарпатського прогину.

Важливою складовою комунікаційного середовища сучасного суспільства є професійні періодичні видання, що забезпечують процес обміну знаннями між усіма групами суспільства та відіграють вирішальну роль у формуванні наукового світогляду. Наукові публікації дають можливість поширювати результати актуальних досліджень поміж академічної спільноти та широкої громадськості у монографіях, журналах, збірниках тез та матеріалах конференцій.

З 2003 року за інформаційної та фінансової підтримки NADRA SERVICES видається журнал «Геолог України» – друкований орган Громадської організації (ГО) «Спілка геологів України» – відоме та популярне професійне видання, що об’єднує українську геологічну спільноту, незалежно від місця та досвіду роботи, напряму спеціалізації та сфери діяльності. Станом на початок 2022 року, всього видано 45 випусків журналу.

Протягом 2010–2012 років виходило друком видання «Збірник наукових праць Інституту Тутковського».

До ювілею NADRA SERVICES видано альбом «Геологи України» – Традиції зберігаються. Майбутнє створюється». Видання є виявленням вдячності співробітникам NADRA SERVICES – людям, які за складних умов переходу від планової до ринкової економіки та пов’язаними з цим економічними труднощами, змогли продовжити кращі традиції української геології та, залучивши новітні технології, створити компанію нового типу.

NADRA SERVICES фінансує видання матеріалів та тез наукових заходів, зокрема, видано біографічну книжку та збірник наукових праць міжнародної конференції «Проблеми стратиграфії кам’яновугільної системи», яка відбулася 16–17 квітня 2008 р. у Києві та присвячена 100-річчю з дня народження видатного геолога, стратиграфа, палеонтолога, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ольгерда Леонардовича Ейнора.

Юним геологам України адресується книжка Ростислава Фурдуя «Сонця і вітру брат» (2011), видана до 20-річчя компанії. Збірка геологічних історій розрахована здебільшого на молодь, що визначається з фахом.

У 1999 році за фінансової та інформаційної підтримки NADRA SERVICES вийшла друком унікальна праця, перша книжка започаткованої NADRA SERVICES серії видань «Надра земні, надра духовні» про геологів-освітян «Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті».

Спільно з Українським мінералогічним товариством щороку видаються мінералогічні календарі. Окремі з них присвячені пам’ятним та ювілейним датам.