Закінчення свердловин

Хоч основну увагу в роботі NADRA SERVICES зосереджено на комплексних послугах широкого спектру з розвідування родовищ нафти й газу, до її структури увійшли кілька компаній, що займалися видобуванням природного газу (відповідні ліцензії NADRA SERVICES отримала в середині 1990-х років) – ТОВ «Магнік», ЗАТ «Тисагаз». Розвідування та облаштування родовищ важковидобувних запасів природного газу здійснювалися в Західному нафтогазоносному регіоні України (Закарпаття), а видобувні роботи – на Станівському та Русько-Комарівському родовищах.

NADRA SERVICES видобувала газ на найвідомішому з потенційних газових родовищ Закарпаття – Русько-Комарівському – протягом 2002–2011 років. Однією з особливостей газоносності його покладів є хімічний склад природних газів, який характеризується значною часткою азоту і вуглекислого газу.

Загалом NADRA SERVICES видобула з цього родовища близько 100 млн. куб. м природного газу. На Станівському родовищі 2004 року відбулось обводнення свердловини, і видобування припинили.

NADRA SERVICES набула досвіду розроблення родовищ, зокрема облаштування свердловин, їхнього підключення до газопроводів, супроводження видобування природного газу, виконання відповідних регламентних робіт у свердловинах.

Таким чином, напрям діяльності NADRA SERVICES у нафтогазовій галузі охоплював увесь апстрім (Upstream – повний цикл розвідки та розроблення родовищ): від планування, пошуку та розвідування родовищ нафти й газу до введення в експлуатацію свердловин і супроводження видобутку.