Мінеральні ресурси

Діяльність NADRA SERVICES охоплювала не тільки надання послуг з геологічної розвідки та видобування нафти і газу, а й зосереджувалася на дослідженні мінеральних ресурсів, починаючи з прогнозно-металогенічного вивчення й оцінювання ресурсної бази територій, великомасштабного картування й пошукових робіт і завершуючи експлуатаційною розвідкою.

NADRA SERVICES брала участь у геологічній та експлуатаційній розвідці численних родовищ мінеральних ресурсів в Україні, здійснювала дослідно-промислову експлуатацію родовищ. Зокрема, у Вінницькій області реалізовано два самостійні інвестиційні проєкти щодо розвідування та видобування мінеральних ресурсів: ВАТ «Іванівський спецкар’єр» і ТОВ «Жежелівський каолін».

Іванівське родовище гранітів розробляли відкритим способом з 1963 року як джерело отримання будівельних матеріалів – щебню. Державне підприємство, засноване в 1960-х роках, було приватизоване на початку 1990-х років і у 2001 році перейшло під повний контроль NADRA SERVICES.

Оскільки граніти Іванівського родовища містили до 30% кристалічного гранату, NADRA SERVICES реалізовувала проєкт як видобування природних абразивних гранатів, а не лише щебню. NADRA SERVICES здійснила детальну розвідку родовища і, щоб оцінити якість ресурсів родовища, з 1997 року Центр тестування мінеральних ресурсів (Centre de Recherche Minerale, Квебек, Канада) виконав дослідження технології збагачення руд із представницької проби: об’єм гранату, отриманого шляхом магнітного розділу, становив 21,77 % об’єму початкової сировини. У 2000 році на заводі компанії Bohler Hochdrucktechnik GmbH (Австрія) виконано промислове тестування абразивного гранату Іванівського родовища для гідрорізання нержавійної сталі та алюмінію під час виготовлення деталей літаків корпорації «Боїнг». Якість різання не поступалася гранату BARTON-Garnet (США). NADRA SERVICES розробила проєктну документацію та бізнес-план виробництва гранатового концентрату на Іванівському родовищі гранітів і абразивного гранату.

Однак, після насичення світового ринку розсипними гранатами з низькою собівартістю із США, Індії та Австралії світові ціни на абразивні гранати значно знизилися, а їх видобування з кристалічних порід, зокрема і в Україні, стало малоприбутковим. Унаслідок цього у березні 2019 року NADRA SERVICES вийшла із проєкту і продала акції ВАТ «Іванівський спецкар’єр».

ТОВ «Жежелівський каолін» здійснював видобування, перероблення (подрібнення) та продаж каоліну. Каолін – інертна речовина, яка не чинить шкідливого впливу на довкілля, тому видобування каоліну здійснювалося способом відкритих гірничих робіт.

Спектр послуг NADRA SERVICES поширювався на значну кількість мінеральних ресурсів в Україні та за кордоном. Фахівці компанії надавали консультативні послуги з оцінювання перспективності золоторудних об’єктів у Монголії, Гані, Малі, Танзанії. Реалізовано проєкти з розвідування та видобування каоліну в Африці. Для залучення іноземних інвестицій у мінерально-сировинний сектор економіки України підготовлені та презентовані потенційним інвесторам матеріали з геолого-економічного оцінювання родовищ і проявів руд літію, міді, кобальту, титану, золота, рідкісноземельних металів. Складено програму вивчення покладів зернистих фосфоритів Варської площі (Чернігівська обл.) і розроблено технологію їхнього свердловинного гідровидобування.

На кінець ХХ століття в Україні було відкрито понад 8 тисяч родовищ 97 видів корисних копалин. Після перебудови від планової до ринкової економіки, мінерально-сировинна база держави стала привабливою для численних інвестиційних та видобувних компаній світу, велика кількість яких стала клієнтами NADRA SERVICES. Для них компанією було виконано сотні консалтингових проєктів.