Екологічна відповідальність

NADRA SERVICES надає клієнтам високоякісні послуги, які при реалізації проєктів є безпечними для зацікавлених сторін, у тому числі для місцевих громад, та дружніми до довкілля. Управління якістю, збереження довкілля, охорону здоров’я та безпеку праці у NADRA SERVICES розглядають як абсолютний пріоритет у своїй діяльності.

Основним інструментом у цій сфері є впроваджена в компанії система QHSE – управління якістю, технікою безпеки, охороною праці та навколишнього середовища, компоненти якої спираються на міжнародні норми і принципи.

У сфері QHSE компанія має необхідні сертифікати відповідності міжнародним стандартам, практикам та добровільним ініціативам, основними з яких є такі:

  • Система управління якістю ISO 9001:2015.
    NADRA SERVICES керується принципами забезпечення якості у всіх аспектах своїх послуг, щоб надати клієнтам прозорі та надійні рішення на кожному етапі реалізації проєктів. Сертифікована система якості демонструє гідний партнерський потенціал NADRA SERVICES, гарантує високий рівень менеджменту, орієнтована на замовників і забезпечує індивідуальний підхід до кожного з них.
  • Система управління охороною здоров’я та безпеки персоналу OHSAS 18001:2007.
    Стандарт OHSAS 18001 сприяє створенню безпечних і здорових умов праці та надає можливість NADRA SERVICES послідовно ідентифікувати й контролювати ризики для здоров'я та безпеки, знижувати вірогідність нещасних випадків. Безпека виробничих процесів є обов’язковою умовою реалізації проєктів NADRA SERVICES. В основі культури HSE компанії лежить відповідальна поведінка не тільки співробітників на всіх рівнях, але і постачальників й підрядників компанії, а кожен виробничий процес відповідає високим вимогам в сфері охорони праці та промислової безпеки. При реалізації проєктів регулярно проводяться перевірки умов праці та оцінки ризиків, вживаються превентивні заходи зі зниження негативного впливу на здоров’я співробітників. NADRA SERVICES регулярно проводить обов’язкові навчання персоналу проєктів в сфері охорони праці та промислової безпеки, впроваджує інноваційні технології і засоби захисту для зниження ризиків, пов’язаних з впливом шкідливих та небезпечних виробничих факторів на працівників. Під впливом пандемії COVID-19 були оперативно розроблені та впроваджені відповідні процедури в сфері санітарії та гігієни праці, котрі дозволили стримати розповсюдження коронавірусу на виробничих об’єктах та зберегти безперервність діяльності. Влітку 2021 року було організоване корпоративне щеплення.
  • Система екологічного менеджменту ISO 14001:2004..
    Стандарт ISO 14001 забезпечує єдиний підхід до управління охороною довкілля, запобігання його забруднення, забезпечення екологічної безпеки і збереження біорізноманіття при реалізації проєктів. Система екологічного менеджменту є складовою загальної системи корпоративного управління.