Свердловинні сервіси

Після придбання групою компаній НАДРА контрольного пакету акцій ВАТ «Київський завод «Геофізприлад» – найбільшого підприємства з виробництва геофізичних приладів для досліджень нафтогазових свердловин у колишньому СРСР, під час його приватизації, виникла необхідність створення компанії з надання промислово-геофізичних послуг. Така компанія мала б забезпечувати тестування приладів та всього комплексу обладнання, яке виробляє завод. Особливо важливим завданням зазначеної компанії було б тестування нових розробок київського заводу «Геофізприлад». Саме тому в 2000 р. була створена компанія ТОВ «NADRA SERVICES», яка працювала на ринку геофізичних послуг. З часом компанією було придбано обладнання найкращих закордонних виробників для надання високотехнологічних промислово-геофізичних послуг світового рівня як українським так і закордонним видобувним компаніям, які працюють в Україні.

Підприємство проводило геофізичні дослідження в пошукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловинах на території Дніпровсько-Донецької западини, північних окраїнах Донбасу та регіонах Західної України. Вирішувались практично всі поставлені Замовниками задачі у тому числі, в складних геологічних умовах, в глибоких (до 6500 м) свердловинах з робочими температурами до 200 °С та тисками до 100,0 МПа.

Головним Замовником робіт було державне підприємство “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”. Біля 78% доходу підприємства складають об’єми робіт виконані для “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”.

Значні об’єми робіт підприємство виконувало і для провідних приватних структур серед яких ПрАТ “Нафтогазвидобування”, ТОВ “КУБ-ГАЗ”, “Енерго-сервісна компанія” “ЕСКО ПІВНІЧ” та ін.

Виконання ГДС-робіт проводилось сучасною апаратурою, висококваліфікованими та досвідченими спеціалістами. Так, в багатьох пошукових та розвідувальних свердловинах, а саме, Аксютівська, Північно-Коробочкінська, Васищивська, Хмарівська, свердловини Денисівського та Семиренківського родовищ за рекомендаціями наших спеціалістів було проведено опробування виділених об’єктів, де отримано промислові притоки вуглеводнів. NADRA SERVICES, проведено дослідження найглибшої свердловини пробуреній на Семиренківській площі (вибій свердловини на глибині 6740 м), де було отримано промисловий приплив газу.

Значний об’єм робіт проводило підприємство по контролю за розробкою родовищ нафти та газу, геофізичні дослідження контролю технічного стану свердловин, геофізичні дослідження при експлуатації підземних сховищ газу АТ «Укртрансгаз» (Кегичівське ПСГ, Краснопопівське ПСГ, Угерські ПСГ та ін.). Для дослідження технічного стану свердловин використовувалась найсучасніша апаратура компанії Сондекс (Англія) – це прилади радіальної цементометрії (RBT), 40-важільний мікропрофілемір (MIT), прилад електромагнітної дефектоскопії (МТТ) що дають можливість максимально достовірної оцінки стану обсадних колон свердловин та якості їх цементажу.

Підприємством успішно виконувались технолого-геофізичні та геологічні дослідження станціями ГТД. Партії ГТД неодноразово оцінювались Замовниками як високопрофесійні колективи оснащені сучасним обладнанням, що дозволяло вирішувати найскладніші технологічні та геологічні завдання. Перевірка в поточному році станцій ГТД підтвердила високу якість підготовки до виконання робіт.

Дослідження, що виконувались у відкритому стовбурі:

 • БКЗ (бокове каротажне зондування);
 • боковий каротаж та двухзондовий боковий каротаж;
 • стандартний каротаж з ПС;
 • індукційний каротаж;
 • мікрокаротаж, мікробоковий каротаж з каверноміром;
 • радіоактивний двухзондовий нейтронний каротаж з гама-каротажем;
 • нейтронний каротаж по тепловим і надтепловим нейтронам;
 • густинний гама-гама-каротаж;
 • акустичний каротаж з реєстрацією повної хвильової картини;
 • кавернометрія, профілеметрія;
 • інклінометрія;
 • високочутлива термометрія;
 • ІННК (імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж);
 • геолого-технологічні дослідження і газовий каротаж.

Дослідження, що виконувались у закритому стовбурі:

 • акустичний каротаж контроля цементування;
 • визначення висоти підйому цементу за колоною;
 • радіоактивний каротаж по надтепловим і тепловим нейтронам з гама-каротажем;
 • ІННК (імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж);
 • високочутлива термометрія;
 • дослідження свердловин при контролі за розробкою комплексними приладами з одночасними вимірами манометром, термометром, ГК, ЛМ, вологоміром, термокондуктивним дебітоміром, резистивіметром, шумоміром (комплексними приладами К-9, КСАТ-7, PLT-9.
 • дослідження багатоважільним мікропрофілеміром (MIT);
 • магнітоімпульсна дефектоскопія (MTT);
 • радіальна акустична цементометрія (RBT).

Задачі, що вирішувались при ГТД: Геологічні

 • літологічне розчленування розрізу;
 • виділення пластів-колекторів;
 • визначення характеру насичення пластів;
 • оцінка фільтраційно-ємнісних властивостей порід;
 • виділення реперних горизонтів.

Задачі, що вирішувались при ГТД: Технологічні

 • випереджаюче виявлення і контроль за нафтогазопроявами і поглинаннями при бурінні;
 • оптимізація процесу поглиблення свердловини;
 • вибір і підтримка раціонального режиму буріння з контролем відпрацювання доліт;
 • контроль гідродинамічного тиску у свердловині;
 • контроль пластових і порових тисків, прогнозування зон АВПТ та АНПТ;
 • моніторінг буріння і запобігання аварійним ситуаціям в режимі реального часу.

Задачі, що вирішувались при ГТД: Геохімічні

 • хроматографічний аналіз газоповітряної суміші, % абс. Шляхом покомпанентної реєстрації;
 • попереднє якісне визначення складу порового флюїду;
 • концетрація вуглеводневих газів (С1)-(С6), (6 компонент) % абс. та % відносні;
 • сумарна концентрація вуглеводневих газів сум (С1-С6), % абс;
 • глибина виходу ГПС, м;
 • глибина вибою,м.

В результаті проведення вищеперерахованих робіт вирішувались всі типові задачі:

 • контроль проводки стовбуру свердловини з визначенням координат вибою;
 • стратиграфічний та літологічний розтин розрізу свердловини;
 • визначення колекторів;
 • кількісне визначення фільтраційно-ємнісних параметрів колекторів;
 • визначення кількісних та якісних параметрів насичення колекторів;
 • контроль якості цементування колони;
 • виявлення місць негерметичності та між пластових заколонних перетоків
 • контроль та аналіз процесів розробки родовища;
 • вторинне розкриття колекторів (Перфорація);
 • контроль технічного стану колони.

Обробка даних вимірювань виконувалось на базі NADRA SERVICES в системі баз даних автоматичної інтерпретації ОПИУМ, ГЕОПОШУК, GEO.SKAPE та інших спеціальних програм.

Геофізичні, геолого-технологічні та геохімічні дослідження у свердловинах що бурилися на нафту і газ

Електричні методи досліджень:

Стандартний каротаж, бокове каротажне зондування (БКЗ), боковий каротаж (БК), потенціали самочинної поляризації (ПС), профілеметрія, резистевіметрія. Проводились наступними типами апаратури: ЕК-1, ЕК-АГАТ, ЕК-НС, ЕК2-НН-150/150 (БКЗ+2БК+ПС+ІК+КВ).

Індукційний каротаж (ІК). Проводився наступними типами апаратури: АІК-5М, ІК1-НН-150/150 (АІК5).

Мікрометоди (МК) і боковий мікрокаротаж (БМК). Проводились наступними типами апаратури: МК-УЦ, МК-Г, МК-НС.

Радіоактивні методи досліджень:

Радіоактивний каротаж: гама-каротаж (ГК), нейтрон – нейтронний каротаж по теплових нейтронах (ННКт). Проводились наступними типами апаратури: СРК, СРК-НС, КУРА-2М.

Гама-гама густинний каротаж (ГГК-Г). Проводився апаратурою: СГП2-АГАТ.

Акустичні методи досліджень:

Акустичний каротаж (АК), акустична цементометрія (АКЦ). Проводився наступними типами апаратури: АКВ-1, АК-АГАТ.

За результатами виконаного комплексу робіт ГДС-буріння Замовник отримував наступні матеріали по свердловині:

 • зведену діаграму комплексу методів досліджень з основними параметрами, що визначаються:
  • літологічну характеристику виділених пластів;
  • характер насичення виділених пластів;
  • фільтраційно-ємнісні властивості пластів: коефіцієнт пористості, коефіцієнт нафтогазонасиченості, ефективну потужність пластів, опір пласта, опір зони проникнення;
  • стратиграфічну розбивку;
  • дані інклінометрії з додаванням шкали вертикальних та абсолютних глибин.
 • зведену діаграму стандартного та радіоактивного каротажу з основними параметрами, що визначаються:
  • літологічну характеристику виділених пластів;
  • характер насичення виділених пластів;
  • фільтраційно-ємнісні властивості пластів: коефіцієнт пористості, коефіцієнт нафтогазонасиченості, ефективну потужність пластів, опір пласта, опір зони проникнення;
  • стратиграфічну розбивку;
  • дані інклінометрії з додаванням шкали вертикальних та абсолютних глибин.
 • висновки за результатами геофізичних досліджень з детальним описом та таблицями з розрахунками параметрів, що визначаються за результатами виконаних досліджень, рекомендаціями спеціалістів щодо випробувань перспективних інтервалів;
 • діаграму обробки даних АКЦ з повною характеристикою якості зчеплення цементного каменю з колоною;
 • діаграму обробки даних кавернометрії та профілеметрії з розрахунками об’єму свердловини та об’єму затрубного простору;
 • діаграму обробки даних ІННК;
 • результати обробки даних інклінометрії, побудови плану та профілю свердловини.

Після виконання та обробки повного обсягу робіт ГТД, Замовник отримував наступні матеріали по свердловині:

 • зведену діаграму геологічних досліджень, зведену діаграму геохімічних та технологічних досліджень з основними параметрами, що визначаються:
  • літологічне розчленування стовбура свердловини;
  • уточнення стратиграфічного розчленування стовбура свердловини;
  • характер насичення виділених пластів методом ЛБА;
  • геологічний звіт по свердловині;
  • таблиця шламу та керну;
  • технологічний звіт будови свердловини;
  • пояснювальна записка та таблиця виділених пластів;
  • діаграми спуску обсадних колон.

 

 


Приклад зведеної діаграми обробки комплексу методів ГДС-буріння

Приклад зведеної діаграми обробки методів СК та РК

Приклад діаграми обробки методу АКЦ

 

 

Інші види досліджень:

Термометрія: Виконувалась апаратурою ТР-7, а також в комплексі з іншими методами апаратурою PLT-9, КСАТ-7 та К-9.

 

 


Приклад діаграми обробки методу термометрії

 

 

Профілеметрія: Виконувалася апаратурою СКПД-3, як окремий метод та в комплексі із зборками серії ЕК (ЕК-АГАТ, ЕК-НС і т.д.).

 

 


Приклад діаграми обробки методу кавернометрії-профілеметрії

 

 

Інклінометрія: Виконувалася апаратурою двох типів:

 • КІТ–А, КІТ, магнітометричні неперервної дії типу ІММН76-180/120.
 • неперервний модуль інклінометрії в комплексі з пластовим нахиломіром.

 

 


Приклад обробки методу інклінометрії:побудова плану та профілю свердловини, діаграма непереривного запису зенітного кута та азимута

 

 

Дослідження методом імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу

Контроль поточної нафтогазонасиченості, уточнення контактів «продукт - вода» здійснювалися за допомогою методу імпульсного нейтрон – нейтронного каротажу (ІННК). ІННК проводився наступним типом апаратури: АІНК-43.

 

 


Приклад діаграми обробки методу ІННК

Приклад висновків за результатами обробки ГДС-буріння

Приклад діаграми технолого-геохімічних досліджень

Приклад діаграми літологічного розрізу

Приклад таблиці шламу

Приклад геологічного звіту

Приклад технологічного звіту

Приклад таблиці пластів

Приклад пояснювальної записки