Освітні заклади

NADRA SERVICES зробила значний внесок у розвиток геологічної освіти в Україні, де загалом є 11 профільних закладів вищої освіти (ЗВО).

Системна партнерська співпраця триває з ННІ «Інститут геології» Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, геологічним факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка, Полтавською політехнікою імені Юрія Кондратюка, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, факультетом геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, геолого-географічним факультетом Одеського державного університету імені І.І. Мечникова; фаховими коледжами Києва, Полтави, Дрогобича.

Співробітництво NADRA SERVICES зі ЗВО стосується підготовки та перепідготовки кадрів, науково-виробничої та інноваційної діяльності інфраструктури ЗВО для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі наук про Землю, а також програм персональної підтримки та заохочення перспективних студентів та їх наступного стажування та працевлаштування до NADRA SERVICES після отримання профільної освіти.

Шефство над геологічним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка (ННІ «Інститут геології») здійснюється різними методами. Підтримка кращих студентів-геологів відбувається шляхом виплати корпоративних іменних стипендій – безповоротної фінансової допомоги, що призначалась обраним студентам за видатні досягнення та успіхи в навчанні за рішенням ради директорів NADRA SERVICES, який був засновником (донором) цієї стипендії. Надається вагома благодійна матеріальна допомога під час геологічних студентських практик: пальне, оплата проживання студентів, харчування, польове оснащення тощо.

Коштом NADRA SERVICES на геологічному факультеті КНУ (ННІ «Інститут геології») відремонтовано та оснащено комп’ютерною технікою чотири класи, створено іменну аудиторію імені професора О.Л. Ейнора.

Зроблено комплексну реконструкцію геологічного музею Київського університету, урочисте відкриття якого після ремонту відбулося 27 листопада 1998 року. Було відремонтовано приміщення, оновлено меблі, створено відеозал та виконано оформлення музейного інтер’єру. Оновлення дало змогу створювати електронні колекції, впорядкувати наявний експозиційний фонд, поповнити обмінні фонди. Оновлений музей став окрасою та гордістю геологічного факультету.

Багато студентів профільних закладів вищої освіти проходили виробничі практики в компаніях NADRA SERVICES і захищали дипломи за отриманими матеріалами. Кращі випускники ЗВО різних поколінь успішно працювали і працюють на підприємствах NADRA SERVICES. Набутий практичний досвід допоміг сформувати із молодих спеціалістів фахівців високого рівня, що надалі дало їм можливість працювати не лише в Україні, а й в різних країнах світу.

Геолог – професія, у якій процес формування справжнього фахівця триває протягом багатьох років, і по закінченню освітнього закладу. Важко переоцінити вплив гарного ментора на становлення спеціаліста саме у геології, адже геологи – представники складної професії, що потребує глибоких комплексних знань. Менторство допомагає молодим фахівцям удосконалити навички, набути впевненості у своєму професіоналізмі. Менторська діяльність NADRA SERVICES сприяє формуванню гідної професійної зміни.

Представники NADRA SERVICES беруть активну участь у ярмарках вакансій виробничих організацій та наукових установ для студентів і випускників Інституту геології та Коледжу геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка для підбору перспективних кадрів. В програмах заходів передбачено знайомство зі студентами, можливість індивідуального спілкування, обмін інформацією.

 

Основні проєкти

Дата Захід чи подія
20 травня 2021 р. День відкритих дверей університету імені Тараса Шевченка
11 березня 2021 р. VII Міжнародний галузевий форум «Підвищення ефективності видобутку вуглеводнів на нафтогазових родовищах України»
30 вересня 2020 р. Ярмарок вакансій виробничих організацій та наукових установ для студентів Інституту та Коледжу геологорозвідувальних технологій
25 жовтня 2019 р. День відкритих дверей, ННІ «Інститут геології»
05 серпня 2019 р. 19-й Міжнародний конгрес з кам’яновугільної та пермської систем (м. Кельн, Німеччина). Нотатки учасника. В. Огар
16 травня 2019 р. Молодь спілки взяли участь у конференції EAGE у Києві. Шостий рік поспіль міжнародна конференція з геоінформатики проходила у стінах Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
03 квітня 2019 р. ННІ «Інститут геології» відсвяткував 75 років
27 березня 2019 р. В ННІ «Інститут геології» відбувся Ярмарок вакансій виробничих організацій та наукових установ для студентів і випускників, в якому взяла участь NADRA SERVICES
16 грудня 2016 р. День відкритих дверей в ННІ «Інститут геології». До інституту завітали учні 7-9 класів м. Києва: гімназії № 167, середньої загальноосвітньої школи № 13 (керівник Решетник М.), середньої загальноосвітньої школа № 2 (керівник – Лівенцева Г.), школярі з міста Остер

 

2017 року NADRA SERVICES долучилась до унікального для України проєкту «Sikorsky Challenge», що є інноваційною екосистемою, створеною в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». NADRA SERVICES стала одним із спонсорів конкурсних заходів у частині використання новітніх технологій в природокористуванні.

«Sikorsky Challenge» – це відкрита інноваційна екосистема, що об'єднує інституції країни, зацікавлені у розвитку української інноваційної економіки: університети, наукові установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-компанії, фонди і громадські організації. Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» є моделлю і драйвером високотехнологічного інноваційного розвитку економіки України.

NADRA SERVICES бере активну участь в організації та матеріальному забезпеченні Всеукраїнського науково-технічного конкурсу для учнівської молоді «Еко-Техно Україна», який проходить у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в рамках «Sikorsky Challenge». Мета конкурсу – виявлення та підтримка учнівської молоді, обдарованої в різних сферах науки і техніки, інтеграція в міжнародний науковий простір, популяризація наукових та науково-технічних досліджень. Щороку участь у змаганні беруть понад 500 учнів 8-10 класів з усіх областей України.

До частини «Еко» входять напрями: клітинна та молекулярна біологія, мікробіологія, науки про людину, науки про землю та навколишнє середовище, хімія та біохімія, екологічна інженерія, хімічна інженерія. Частина «Техно» містить у собі математику, фізику, астрономію, інженерію, енергетику та інформаційні технології. Протягом трьох днів школярі разом з науковими керівниками захищають проєкти. Школярі, що виконують роботу за напрямом ефективного та раціонального використання природних ресурсів, переробки вторинних ресурсів тощо, отримують спеціальні цінні призи від NADRA SERVICES.

 

Основні проєкти

Дата Захід чи подія  
07 лютого 2020 р. У Києві завершився конкурс для учнівської молоді «Еко-техно Україна 2020»
16-19 жовтня 2018 р. Sikorsky Challenge 2018. Дитячі проекти ГО «Спілка геологів України»

 

Геологія підтримує реалізацію всіх без винятку цілей сталого розвитку ООН. Підтримка престижу наук про Землю та дисциплін STEM (наука, технології, інженерія та математика) у молоді суттєво вплине на екологічні пріоритети майбутніх поколінь.

Молоде покоління звертає особливу увагу й на соціальну відповідальність бізнесу. Його представники хочуть мати справу з компаніями, які дбають про людей і довкілля. І можна сміливо сказати, що NADRA SERVICES спрямовує багато зусиль на побудову громадянського суспільства, формування у молоді свідомого ставлення до планети, її ресурсів і багатств, а отримання прибутків компанією завжди узгоджується з високими стандартами збереження довкілля та безпеки життєдіяльності людей. NADRA SERVICES усвідомлює відповідальність за прямий та опосередкований вплив, який вона здійснює на соціальну, екологічну та економічну системи та вибудовує діяльність у відповідності до цілей сталого розвитку, керуючись принципами 5P (People, Planet, Peace, Partnerships and Prosperity), з метою створення мирного, партнерського та процвітаючого майбутнього для планети та людей.

Одним із головних соціальних завдань NADRA SERVICES вважає виховання у молоді дбайливого ставлення до довкілля, підвищення привабливості професій напрямку STEM, зокрема, популяризацію геологічних знань та підвищення престижу професій, пов’язаних з вивченням та використанням природних ресурсів, у співпраці з загальноосвітніми установами (школами, коледжами, закладами позашкільної освіти тощо), формування професійного самовизначення школярів в напрямку наук про Землю.

З цією метою NADRA SERVICES організовує інформаційно-просвітницькі програми для школярів старших класів в регіонах своєї присутності: проводить профорієнтаційні зустрічі, організовує геологічні класи, мотивує до участі в олімпіадному русі.

Головним партнером NADRA SERVICES у такій діяльності та виконавцем переважної більшості проєктів є ГО «Спілка геологів України».

З 2001 р. Спілка геологів України почала відроджувати в країні дитячо-юнацький геологічний рух. Просвітницька діяльність для молоді здійснюється через шкільне геологічне та екологічне виховання, організацію та підтримку гуртків (палеонтології, геології та геологічного краєзнавства) та фахових шкіл, друк науково-популярної літератури, спрямованої на підліткову аудиторію.

Варто окремо згадати про забезпечення NADRA SERVICES участі дитячих команд у всеукраїнських та міжнародних геологічних олімпіадах для школярів у період 2001-2010 рр.

В рамках напряму просвітницької діяльності NADRA SERVICES спільно з партнерами реалізує наступні проєкти:

  • «Надра земні, надра духовні» – просвітницький проєкт формування основ природничого екологічного світогляду учнівської молоді (понад 100 заходів, починаючи з 2011 р.: квести, фестивалі, вікторини, наукові конференції, екскурсії на профільні підприємства, польові олімпіади тощо);
  • Створення спецкурсу «Основи геології» для шкіл з поглибленим вивченням дисциплін природничого циклу (курс створений у 2012 р. та з 2012 р. впроваджений в 10 київських школах);
  • ENGIE – Європейський проєкт «Заохочення дівчат до вивчення геознавства та інженерії» (2021-2023 рр.)