Оброблення інформації

Обсяги польових спостережень, які постійно зростали, потребували засобів для їхнього узагальнення, оброблення й інтерпретації. Тому NADRA SERVICES створила потужний Центр обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації (Data Processing Center), професійність роботи якого і вміння вирішувати найскладніші геологічні завдання схвально оцінені замовниками, серед яких провідні світові компанії.

Центр вирішував складні завдання з пошуків та розвідування покладів нафти й газу завдяки придбанню потужних обчислювальних станцій і застосуванню найкращого програмного забезпечення провідних світових компаній Schlumberger, Paradigm та інших, а також власних програмних продуктів.

Так, 2001 року було впроваджено передове ліцензійне програмне забезпечення для оброблення й інтерпретації сейсмічних даних Focus (Paradigm, США), 2005 року – програмне забезпечення для геолого-економічного концептуального аналізу, оптимізації та детального оцінювання витрат під час розвідування і видобування нафти й газу Asset (IHS Energy, США), 2007 року – програмне забезпечення для інтерпретації сейсморозвідувальних даних Petrel (Schlumberger), а 2012 року – програмне забезпечення з гідродинамічного моделювання родовищ Eclipse (Schlumberger). Крім того, розроблено та запатентовано власне програмне забезпечення для оброблення сейсмічних даних на відеокартах (GPU).

У підсумку базовими пакетами для оброблення сейсморозвідувальної інформації стали Focus, GeoDepth, Prestack Depth Migration, а базовими пакетами для інтерпретації даних – Petrel, SeisX, VoxelGeo. Моделювання сейсморозвідувальних даних виконувалося з використанням програми Tesseral.

Важливим кроком уперед стали застосування методу об’ємної престекової глибинної міграції сейсмічних даних та побудова якісних геологічних моделей для вивчення зон складної тектонічної будови, ділянок розвитку солянокупольної тектоніки, наявності істотно викривлених відбивальних меж і значної кількості дифрагуючих об’єктів.

Таким чином, уперше в Україні було побудовано об’ємні цифрові геологічні моделі родовищ вуглеводнів, суттєво уточнено наявні структурні побудови й отримано принципово нові геологічні результати. Діяльність Центру реалізовувалася за регламентами системи управління якістю, розробленої на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

Підтвердженням високого професіоналізму компанії стала організація 2015 року філії Центру обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних в Індії (м. Делі) із залученням індійських спеціалістів.

Як підсумок, завдяки діяльності Центру було ефективно вирішено завдання інформаційного та параметричного забезпечення оброблення й інтерпретації даних сейсморозвідки, підрахунку запасів вуглеводнів, здійснено роботи з вивчення складно побудованих розрізів свердловин, а саме: карбонатних утворень, порід кристалічного фундаменту, тонкошарових теригенних відкладів. Кінцевим результатом роботи Центру стала побудова достовірних геологічних моделей резервуарів вуглеводнів, які забезпечили успішне буріння свердловин і максимальне збільшення запасів вуглеводнів на ліцензійних ділянках нафтових компаній. NADRA SERVICES набула великого досвіду зі створення постійно діючих геолого-геофізичних моделей і проведення моніторингу родовищ.

Загалом NADRA SERVICES складено й захищено понад 350 звітів про геологічне вивчення, підрахунок й аудит запасів із побудовою детальних фільтраційноємнісних моделей родовищ нафти й газу; створено 5 постійно діючих гідродинамічних моделей родовищ нафти і газу. Основний здобуток NADRA SERVICES в Україні – відкриття 83 нових родовищ і покладів нафти й газу.

NADRA SERVICES причетна до відкриття двох найбільших газоконденсатних родовищ, відкритих за роки Незалежності, – Кобзівського та Юліївського.