Консалтинг

Майже одразу після заснування NADRA SERVICES, 1992 року, на замовлення Уряду України компанія розробила першу Концепцію енергетичної безпеки України (нафта й газ). Паралельно розвивалися інші напрями, серед яких пріоритетними та принципово важливими для подальшого зростання компанії було визначено консалтинг і наукову діяльність. Надання науково обґрунтованих консультаційних послуг, проведення науково-дослідних робіт з вивчення й освоєння родовищ широкого спектра енергетичних і мінеральних ресурсів та ресурсів підземних вод відбувалося на замовлення українських і закордонних підприємств.

Реалізація проєктів із використанням природних ресурсів є складним завданням, вирішення якого завжди потребує спеціальних знань, умінь і досвіду. Окрім об’єктивних труднощів (геологічні ризики, потреба в значних капітальних вкладеннях, тривалі терміни до початку повернення інвестицій), на успішність проєкту впливають раптові зміни попиту і коливання цін на сировинну продукцію, занепокоєння мешканців територіальних громад станом середовища проживання й посилення вимог урядових органів щодо впливу проєкту на довкілля та соціальну сферу.

Тому в NADRA GROUP було створено центр обробки та інтерпретації геологічної, геофізичної та промислової інформації. Для НАК «Нафтогаз України» та Державної геологічної служби України NADRA GROUP виконала роботи з оцінювання перспективних площ в Україні, зокрема в перехідних зонах акваторії внутрішніх морів – території, на якій зазвичай зупиняється, з одного боку, сухопутна, а з іншого – морська розвідувальна техніка. Виконано розвідування та розроблення родовищ в акваторії Чорного моря й на суходолі в межах спільного проєкту з румунською нафтогазовою компанією Petrom.

NADRA GROUP уклала договір з Державним науково-виробничим підприємством (ДНВП) «Державний інформаційний геологічний фонд України» (Геоінформ) та як замовник робіт профінансувала збирання і систематизацію даних з усіх родовищ нафти й газу в Україні. Над цим масштабним проєктом працювали співробітники як NADRA GROUP, так і Геоінформу, а також залучені провідні спеціалісти профільних науково-дослідних інститутів України.

У 1998 році фахівці, що брали участь у цьому проєкті, оприлюднили результати робіт у фундаментальному шеститомнику довідкового спрямування «Атлас родовищ нафти й газу України». Видання містить докладну інформацію про всі нафтогазоносні регіони України та основні родовища нафти, газу і конденсату. Таким чином, NADRA GROUP значною мірою започаткувала та профінансувала цей грандіозний проєкт. 2004 року компанія власним коштом склала, підготувала до друку та видала Карту нафтогазового комплексу України масштабу 1:500 000. На ній зображено: родовища вуглеводнів з розподілом за типом і розміром; нафто-, газо-, продуктопроводи та споруди на них; пункти наливання на залізничний транспорт та нафтоперевальні комплекси; нафто- і газопереробні заводи. Карту, корисну для геологів, фахівців з видобування і транспортування вуглеводневої сировини та необхідну для стратегічного планування розвитку енергетичного комплексу, було створено за оновленими даними з використанням нових технологій. Карта не втратила актуальності й сьогодні – нею активно послуговуються учасники ринку та урядові організації України.

2003 року NADRA GROUP на замовлення НАК «Нафтогаз України» виконувала роботи з пошуку потенційних інвестиційних об’єктів, ліцензійних блоків і нафтогазоперспективних об’єктів за кордоном, у країнах колишнього СРСР (Російській Федерації та Казахстані) і головним чином на Близькому Сході й у Північній Африці. Фахівці NADRA GROUP, як виконавці зазначеного проєкту, стали відвідувати міжнародні ліцензійні раунди, брати участь у тендерах, підбирати та вивчати відповідні матеріали, робити геолого-економічне оцінювання та готувати бізнес-плани, проєкти угод про розподіл продукції тощо. Таку роботу NADRA GROUP було проведено в Алжирі. Пізніше спеціалісти відібрали перспективні блоки для НАК «Нафтогаз України» в Лівії та інших нафтових країнах. У Єгипті на одному з об’єктів, рекомендованих NADRA GROUP для НАК «Нафтогаз України», сьогодні здійснюється видобування нафти.

У 2005 році відбувся вихід NADRA SERVICES на ринок Центральноафриканської Республіки (робота на замовлення RSM Production Corporation) і Чаду (на замовлення OPIC Africa Chad Branch) з метою обрання нафтогазоперспективних площ та оцінювання потенціалу енергетичних ресурсів на досліджених територіях.

У 2009–2010 роках уперше в Україні проведено комплексний аналіз транзитних зон Кримського узбережжя з метою визначення перспектив їхньої нафтогазоносності, розроблено методологічні засади їхнього вивчення із застосуванням сучасних світових практик. Прогнозування та оцінювання перспектив нафтогазоносності сухопутних територій і акваторій Чорного й Азовського морів, а також розроблення програм геологічного вивчення, пошукових і розвідувальних робіт на ліцензійних ділянках надр України було виконано на замовлення компаній RAG Austria AG (Австрія), Marathon Oil Company (США), Total S. A. (Франція), Shell (Нідерланди), Chevron (США).

Геологічна карта Українських Карпат масштабу 1:100 000, складена фахівцями NADRA SERVICES у 2010 р., є єдиною картою, яка повністю охоплює складчасту споруду Українських Карпат, включаючи Покутсько-Буковинські складки Бориславсько-Покутського покрову Передкарпатського прогину.

Видання даної геологічної карти передбачало глибокий та всебічний аналіз і синтез наявних геологічних, геохімічних і геофізичних матеріалів для розробки нових прогресивних підходів до прогнозування глибокозалягаючих родовищ вуглеводневої сировини.

Для виконання консалтингових проєктів західним компаніям, що працювали або мали наміри брати участь у нафтогазовидобувних проєктах в Україні, фахівці NADRA SERVICES освоїли західні нафтові стандарти й технології оцінювання перспективних об’єктів і територій. Придбано спеціалізоване програмне забезпечення лідера цього напряму робіт – компанії IHS Energy (США).

Досвід робіт: обрання, геолого-економічне оцінювання й інвестиційний аналіз ліцензійних блоків у 12 країнах Північної Африки та Близького Сходу на замовлення НАК «Нафтогаз України»; аналіз і паспортизація 126 нафтогазових родовищ України для проведення міжнародного аудиту запасів нафти й газу. У процесі виробничої діяльності і виконання низки науково-дослідних робіт для Державної служби геології та надр України, НАК «Нафтогаз України» сформовано бази даних про геологію, ресурсний потенціал і нафтогазоносність усіх регіонів України.

NADRA SERVICES успішно реалізовано понад 50 проєктів у 20 країнах світу з надання консалтингових послуг, пошуків, розвідування й освоєння родовищ вуглеводневої сировини, рудних і нерудних корисних копалин, постачання геологорозвідувальної техніки, геофізичних приладів та бурового обладнання. Замовниками послуг NADRA SERVICES були державні і приватні сервісні й видобувні компанії Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Росії, Туркменістану, України. Репутацію NADRA SERVICES підтверджено наданням послуг таким компаніям, як British Petroleum (BP, Велика Британія), Cadogan Petroleum (Велика Британія), Gaz de France (GDF, Франція), Indusmin Energy Corporation (Канада), Marathon Oil Company (США), Moravsky Naftovy Doly (MND, Чехія), Polish Petroleum Company (Польща), RAG (Австрія), Regal Petroleum (Велика Британія), Shell Exploration and Production International BV (Нідерланди), Sonatrach (Алжир), Total S. A. (Франція), Transeuroenergy (Канада), Vanco Energy Company (США).

Науковий напрям діяльності NADRA SERVICES супроводжувався організацією відповідних конференцій. Загалом проведено понад 130 конференцій із широким спектром наукової тематики, що охоплює проблеми літології та стратиграфії осадових басейнів, рудоносності й нафтогазоносності, включаючи нетрадиційні вуглеводні, питання рудоносності докембрію і фанерозою, екології та збереження геологічної спадщини, демонстрації нових технологій геолого-геофізичних досліджень та видобування енергетичних і мінеральних ресурсів тощо.

Яскравою подією і новим етапом співпраці з міжнародною геологічною спільнотою стало проведення за участю Спілки геологів України та Американською асоціацією нафтових геологів Регіональної конференції AAPG «Пошуково-розвідувальні роботи на нафту й газ у Чорноморсько-Каспійському регіоні: поточні досягнення та перспективні плани». Захід відбувся завдяки організаційній і фінансовій підтримці NADRA SERVICES у Києві в Українському домі 17–19 жовтня 2010 року. У конференції взяли участь понад 500 делегатів із 26 країн. Їй передувала геологічна екскурсія «Геологія Кримських гір у контексті наукових досліджень на Чорному морі», яка відбулася 15–16 жовтня 2010 року. Завдяки міжнародному науковому заходу найвищого експертного рівня та найширшого регіонального представництва вдалося успішно досягти основної мети – привернути увагу провідних нафтових компаній світу до перспектив Чорноморсько-Каспійського регіону, а отже, і до ресурсного потенціалу Азово-Чорноморської нафтогазоносної провінції України.