Сейсмічні дослідження

У сфері геологічного та геофізичного сервісу NADRA SERVICES першою в Україні 1998 року придбала і застосувала багатоканальне телеметричне сейсморозвідувальне обладнання й важкі вібраційні джерела сейсмічних хвиль. Це дало можливість перейти до виконання робіт за методикою тривимірної сейсморозвідки, яка дає коректні та достовірні результати навіть у найскладніших сейсмогеологічних умовах. Личківсько-Новоселівська площа Дніпровсько-Донецької западини стала першою в Україні, де було виконано сейсморозвідку за методикою 3D із застосуванням реєструвального обладнання компанії Input-Output (США) і чотирьох 32-тонних вібраторів. Упродовж 15 років із використанням цього обладнання було проведено сейсморозвідку на 39 родовищах і площах переважно в Дніпровсько-Донецькій западині та на північних окраїнах Донбасу.

Обсяги сейсморозвідувальних робіт значно розширилися після придбання та впровадження другої багатоканальної сейсмічної станції Scorpion (Input-Output, США) 2008 року та п’яти нових 34-тонних вібраторів. Протягом 2008–2016 років із застосуванням цієї станції сейсморозвідувальні роботи було виконано на 25 площах та родовищах у 2D і 3D-версіях на території Дніпровсько-Донецької западини, північних окраїн Донбасу, Передкарпатського та Закарпатського прогинів. Для побудови геологічних моделей родовищ та їхнього моніторингу було застосовано сучасні технології і програми провідних компаній світу, зокрема Schlumberger, Paradigm тощо. Гідродинамічне моделювання родовищ і покладів нафти й газу виконували програмні комплекси ECLIPSE компанії Schlumberger та NEXUS компанії Halliburton Company. Польові сейсморозвідувальні роботи супроводжувалися впровадженням міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001.

Перші проєкти 3D сейсморозвідки в Україні

  • Личківсько-Новоселівська площа – перший об’єкт, досліджений геофізичними підрозділами NADRA SERVICES за методикою 3D-сейсморозвідки у 1998 році. Уперше в Україні оброблення сейсмічної інформації було реалізовано з використанням новітніх технологій, зокрема престекової глибинної міграції з формуванням об’ємної глибинно-швидкісної моделі. Проведені роботи надали можливість побудувати геологічну модель Личківсько-Новоселівської площі для продуктивних горизонтів серпуховського й візейського ярусів нижнього карбону, а також верхнього девону у вигляді структурних карт і карт сейсмічних параметрів.
  • Завданням сейсморозвідувальних досліджень на Більській площі (2000) було уточнення структурного плану та пошук нових пасток вуглеводнів у межах верхньовізейського продуктивного комплексу. Горизонти відбиття тут характеризуються значною невитриманістю по латералі, зумовленою впливом сольового тектогенезу. У межах Більського родовища цільові структурні поверхні ускладнені великою кількістю розривних порушень з амплітудами від 30 до 350 м, що істотно ускладнювало структуру родовища. Основним результатом робіт на цій площі стало створення нової структурно-тектонічної моделі, на основі якої вперше, попри кілька попередніх десятиліть розвідки родовища, локалізовано палеосклепіння Більської брахіантикліналі.
  • Основним геологічним завданням на Західно-Вільшансько-Решетняківській площі (2000) було уточнення структурного плану приштокових зон у відкладах башкирського і серпуховського ярусів. Отримані в результаті оброблення й інтерпретації даних нові структурні побудови дали можливість уточнити зони поширення продуктивних горизонтів у відкладах юри, а також башкирського та серпуховського ярусів. Було докорінно змінено уявлення про тектоніку приштокової зони, особливо в північній частині Старо-Санжарського штоку, у якій виділено нові тектонічно екрановані пастки, й виконано прогноз перспективних ресурсів цієї зони.
  • Після проведення сейсморозвідувальних робіт 3D на Кобзівському газоконденсатному родовищі (2006) уперше в Україні отримано такі результати:
    • на основі багатофакторного аналізу атрибутів сейсмічного хвильового поля виконано прогноз фільтраційно-ємнісних властивостей (ФЄВ) покладів вуглеводнів;
    • за даними кількісного прогнозування складено куби та прогнозні карти параметрів ФЄВ: відносної глинистості, піщаності, пористості, газонасиченості та лінійних запасів з метою уточнення розподілу колекторів у продуктивних пластах Кобзівського газоконденсатного родовища.

2008 року у Східному регіоні України (Юзівський блок) за світовими стандартами якості та HSE проведено сейсморозвідувальні роботи 2D на замовлення Shell Ukraine Exploration and Production International B. V. Виконання сейсморозвідувальних робіт для світового лідера в нафтогазовидобувній галузі дало змогу отримати неоціненний для подальшого розвитку компанії досвід міжнародної співпраці за найвищими стандартами охорони праці, промислової безпеки і захисту довкілля.

Завдяки цьому NADRA SERVICES стала єдиною компанією в Україні, яка впровадила стандарти, що відкрили можливість працювати на світовому ринку, виконуючи замовлення провідних видобувних компаній світу.

Наведені приклади отримання принципово нової геолого-геофізичної інформації для українських нафтогазовидобувних підприємств засвідчили прорив у ефективності розвідки нових родовищ нафти й газу.

Загалом NADRA SERVICES виконала близько 8000 погонних км сейсморозвідувальних робіт за технологією 2D, 5000 кв. км польових сейсморозвідувальних досліджень за технологією 3D.

Основні проєкти сейсморозвідувальної експедиції № 1

Замовник Період Обсяг фізичних спостережень
АТ «Укргазпром»,
ДП «Харківтрансгаз»
11.1998–12.1998 3672 пункти методом 3D на Личківсько-Новоселівській площі (58 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 01.1999–07.1999 11 161 пункт методом 3D на Більській площі (180 кв. км)
ВАТ «Укрнафта» 10.1999–12.1999 5485 пунктів методом 3D на Решетняківській площі (87 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 12.1999–06.2000
10.2003–11.2003
11 710 пунктів методом 3D на Богатойській площі (199 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 07.2000–01.2001 10 273 пункти методом 3D на Сентянівській площі (160 кв. км)
ВАТ «Укрнафта» 01.2001–05.2001 6936 пунктів методом 3D на Бугруватівській площі (120 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 06.2001–12.2001 8142 пункти методом 2D на Орільській площі (1548 лін. км)
СП «Полтавська
газонафтова компанія»
04.2002–04.2002 308 пунктів методом 2D на Заплавській площі (19 лін. км)
ДК «Укргазвидобування» 07.2002–03.2003 7850 пунктів методом 2D на Волвенківській площі (1003 лін. км)
ТОВ «Пласт» 03.2003–05.2003 2910 пунктів методом 2D на Кавердинській площі (230 лін. км)
ДК «Укргазвидобування» 06.2003–08.2003 4683 пункти методом 2D на Новоселівській площі (557 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 12.2003–03.2004 6 252 пункти методом 2D на Байрацькій площі (130 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 06.2004–06.2005 19 388 пунктів методом 3D на Кобзівській площі (290 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 07.2005–09.2005 8044 пункти методом 2D на Західно-Харківській площі (468 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 09.2005–12.2005 4098 пунктів методом 3D на Гадяцькій площі (51 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 01.2006–03.2006 4917 пунктів методом 3D на Машівській площі (47 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 05.2006–06.2006 1524 пункти методом 3D на Східно-Виноградівській площі (97 кв. км)
Державна геологічна служба 07.2006–08.2006 3589 пунктів методом 2D на Костянтинівській площі (265 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 09.2006–09.2006 603 пункти методом 2D на Гадяцькій площі (59 лін. км)
ДК «Укргазвидобування» 10.2006–04.2007 7572 пункти методом 3D на Західно-Солохівській площі (73,6 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 04.2007–08.2007 12 107 пунктів методом 3D на Бакейській площі (118 кв. км)
CADOGAN PETROLEUM 08.2007–11.2007 6083 пункти методом 3D на Покровській площі (171 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 11.2007–01.2008 3255 пунктів методом 2D на Роменській площі (255,3 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 01.2008–05.2008 3991 пункт методом 2D на Тунівській площі (316,16 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 05.2008–06.2008 1248 пунктів методом 2D на Слобідській площі (146 лін. км)
ДК «Укргазвидобування» 06.2008–09.2008 7220 пунктів методом 2D на Західно-Харківській площі (420,27 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 11.2008–01.2009 2352 пункти методом 2D на Водянівській площі (186,32 лін. км)
ДК «Укргазвидобування» 01.2009–07.2009 7307 пунктів методом 3D на Краснокутській площі (151,28 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 10.2009–03.2010 5336 пунктів методом 2D на Західно-Ольхівській площі (533,6 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 07.2010–09.2010 13 773 пункти методом 3D на Матвіївській площі (129,6 кв. км)
ТОВ «Інтер-Барс» 10.2010–11.2010 1178 пунктів методом 3D на Матроській площі (24,84 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 03.2011–08.2011 18 881 пункт методом 3D на Будищансько- Чутівській площі (438 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 05.2012–06.2012 2807 пунктів методом 2D, 3С на Краснопопівській 2D3С площі (42 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 07.2012–08.2012 4993 пункти методом 3D на Токарсько-Краснянській 3D площі (117 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 08.2012–09.2012 4267 пунктів методом 2D на Ольхівській 3D площі (200 лін. км)
ДК «Укргазвидобування» 10.2012–12.2012 9545 пунктів методом 3D на Північно-Мигринській 3D площі (142 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 03.2013–03.2013 3785 пунктів методом 3D на Бурлуцько-Оливинівській 3D площі (192 кв. км)
Cub Еnergy 06.2013–07.2013 4895 пунктів методом 3D на Кряківській 3D площі (35 кв. км)
Cub Еnergy 08.2013–11.2013 11 422 пункти методом 3D на Осколонівській 3D площі (104 кв. км)

Основні проєкти сейсморозвідувальної експедиції № 2

Замовник Період Обсяг фізичних спостережень
СП «Полтавська газонафтова компанія» 10.04.2008–23.06.2008 3922 пункти методом 3D на Червонозаярській площі (40 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 03.07.2008–11.09.2008 3829 пунктів методом 3D на Дробишівській площі (80 кв. км)
SHELL JAA,
ДК «Укргазвидобування»
03.10.2008–16.05.2009 16 876 пунктів методом 2D на Павлівсько-Світлівській площі (483,5 лін. км)
НАК «Нафтогаз України» 01.06.2009–31.06.2009 9166 пунктів методом 2D на Слов’яносербській площі (548 лін. км)
ДК «Укргазвидобування» 30.01.2010–14.03.2010 4428 пунктів методом 3D на Мигринській площі (68,4 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 07.05.2010–07.08.2010 14 942 пункти методом 3D на Нурівсько-Максальській площі (244,4 кв. км)
ВАТ «Укрнафта» 26.08.2010–07.10.2010 1971 пункт методом 3D на Стинавській площі (21 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 24.10.2010–31.12.2010 3949 пунктів методом 3D на Яблунівській площі (96 кв. км)
ТОВ «Кубгаз» 23.01.2011–05.2011 9729 пунктів методом 3D на Ольгівсько-Макіївській площі (174,18 кв. км)
ТОВ «Кубгаз» 05.2011–06.2011 1274 пункти методом 2D на Північно-Макіївській площі (63,5 лін. км)
ТОВ «Надра Геоцентр» 06.2011–08.2011 1680 пунктів методом 3D на Юліївській площі (21,43 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 25.07.2011–18.09.2011 18 892 пункти методом 3D на Будищансько-Чутівській площі (433 кв. км)
ВАТ «Укрнафта» 05.10.2011–13.11.2011
04.12.2011–13.12.2011
6718 пунктів методом 3D на Анастасівській площі (70 кв. км)
ВАТ «Укрнафта» 19.11.2011–02.12.2011 2832 пункти методом 3D на Артюхівській площі (19 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 09.03.2012–16.03.2012 5069 пунктів методом 3D на Стельмахівській площі (270 кв. км)
НАК «Нафтогаз України» 22.05.2012–20.06.2012 4509 пунктів методом 2D на Зіньківській площі (311,6 лін. км)
ДК «Укргазвидобування» 27.07.2012–10.09.2012 16 832 пункти методом 2D на Граківській площі (250 лін. км)
  01.10.2012–17.11.2012 1859 пунктів методом 3D на Новомиколаївській площі (58 кв. км)
«Гео Альянс» 01.12.2012–16.03.2013 5108 пунктів методом 3D на Макарцівській площі (170 кв. км)
Cub Еnergy 28.05.2013–13.06.2013 5606 пунктів методом 3D на Русько-Комарівській площі (12 кв. км)
Cub Еnergy 15.06.2013–26.08.2013 3646 пунктів методом 3D на Станівській площі (44,5 кв. км)
ТОВ «Укрістгаз» 12.10.2013–22.11.2013 12 540 пунктів методом 3D на Краснозаярській площі (46,9 кв. км)
СП «Полтавська газонафтова компанія» 01.12.2013–22.03.2014 5069 пунктів методом 3D на Єлизаветівській площі (58,5 кв. км)
ДК «Укргазвидобування» 10.10.2014–01.12.2014 4509 пунктів методом 3D на Родніковій, Семенцівській, Абазівській площах (253,3 кв. км)
ВК «Укрнафтобуріння» 10.10.2015–01.02.2016 8116 пунктів методом 3D на Сахалінській площі (32 кв. км)