Інтегровані проєкти

NADRA SERVICES, окрім спеціалізованих послуг з геологічної розвідки та видобування енергетичних, мінеральних та водних ресурсів, виробництва й постачання відповідних матеріалів, приладів і обладнання, надавала замовникам комплекс інтегрованих послуг для забезпечення реалізації їх проєктів в цілому.

Інтегровані послуги надавали як афілійовані з NADRA SERVICES компанії, так і сторонні, незалежні постачальники послуг та обладнання. При цьому NADRA SERVICES несла повну відповідальність перед замовником за весь комплекс інтегрованих рішень.

Таким чином, паралельно з лінійним бізнесом афілійованих компаній NADRA SERVICES започаткувала мережевий бізнес і стала операційним центром широкої мережі підприємств-партнерів, які взаємодіяли для забезпечення інтересів постачальників послуг і продукції та їхніх споживачів під час реалізації проєктів і програм з геологічної розвідки, видобування та раціонального використання природних ресурсів у різних країнах світу.

Спеціально розроблені NADRA SERVICES операційні цифрові моделі на всі види своїх послуг давали змогу здійснювати тотальну оптимізацію витрат і всього комплексу робіт під час виконання проєктів замовників.

Надаючи послуги трьом групам споживачів – інвесторам, виробничим компаніям та урядам, усвідомлюючи потреби кожного з них, їхню взаємопов’язаність, необхідність кооперації та гармонізації інтересів під час виконання проєктів, NADRA SERVICES реалізувала нову модель збалансованого і ефективного бізнесу.

Таким чином інтегровані рішення NADRA SERVICES допомагали замовникові підвищити загальну ефективність, знизити потенційні ризики, подолати умови, що змінюються, оптимізувати інтегровані технології для зменшення витрат і виконати проєкт вчасно.

NADRA SERVICES надавала замовникам якісні інтегровані послуги для вирішення широкого кола завдань з вивчення й ефективного використання енергетичних, мінеральних та водних ресурсів. Компанія знаходила виконавців для всього ланцюжка створення вартості і була націлена на виконання повного комплексу робіт – необхідних замовнику інтегрованих рішень.

За рахунок правильного планування, узгодження та організації процесу вдавалось досягати синергетичного ефекту взаємодії під час реалізації інтегрованих геологорозвідувальних і видобувних проєктів, об’єднаних однією метою.

Співпраця зі світовою нафтогазовою сервісною компанією Halliburton Company була успішним прикладом взаємодії з партнерами-постачальниками послуг та продукції у рамках інтегрованих проєктів.

Управління інтегрованими проєктами були на часі, оскільки поглиблений аутсорсинг став вигідним як операторам родовищ (немає необхідності високих капітальних інвестицій в технологічний розвиток в умовах вкрай волатильного ринку; при оцінці передачі на аутсорсинг сервісних послуг оцінюється вартість проєкту в розрізі операційних витрат, тощо), так і нафтосервісним компаніям (великий портфель сервісних проєктів дозволяє забезпечити широкий діапазон рішень, технологічну актуальність та розвиток науково-дослідницького напрямку, окупність технологічних інвестицій та хороший операційний прибуток при зниженні собівартості пропонованих послуг).

Якщо рання операційна модель нафтосервісу базувалася на точкових послугах (оператори родовищ купували різні сервіси у різних незалежних нафтосервісних компаній), для нового етапу нафтосервісного ринку характерною є загальносвітова тенденція поступового зміщення в напрямку комплексного сервісу та делегування сервісних функцій масштабним високотехнологічним компаніям (інтегрований блок супутніх сервісів забезпечується одним великим підрядником), а також сервісів «під ключ» (генеральний підрядник забезпечує всі необхідні сервіси).

В цей період NADRA SERVICES функціонувала як досвідчений постачальник інтегрованого нафтосервісу як на базі власних потужностей, так і з залученням прогресивних технологій західних партнерів. Партнерська мережа NADRA SERVICES розширилась, контрольовані виробничо-збутові ланцюжки стали складнішими. Для ознайомлення замовників з передовими технологіями партнерів, починаючи з 2011 року NADRA SERVICES проводила спеціалізовані заходи інноваційного спрямування, такі як Технологічні дні, на базі афілійованого Інституту Тутковського проводила відповідне навчання спеціалістів замовників.

В останні роки оператори родовищ, окрім традиційних нафтосервісних послуг, все частіше делегували класичну видобувну функцію (оператора родовища) на умовах розподілених ризиків, зосереджуючись в основному на управлінні інвестиційним портфелем. В 2018 році NADRA SERVICES підписала перший контракт з розподіленими ризиками на управління родовищем замовника в ролі Оператора; контракт також передбачав залучення інвестицій для фінансування проєкту. З цього моменту NADRA SERVICES розкриває новий напрямок – управління інвестиційними проєктами в нафтогазовій галузі на умовах розподілених ризиків.

Як оператор родовищ NADRA SERVICES здійснювала комплексне управління проєктом відносно декомпозиції робіт та бюджетування, підбору постачальників та застосовуваних технологій, формування ланцюжка поставок, управління комплексними ризиками, тощо.

Основні процеси підприємств галузі визначаються життєвим циклом освоєння ресурсів родовищ вуглеводнів, який може бути представлений як програма проєктів, направлених на реалізацію окремих стадій, етапів та інших більш мілких елементів цього циклу.

Більшість проєктів, що реалізуються в нафтогазовому секторі, є довгостроковими та технологічно складними, потребують значних капітальних інвестицій, мають високий рівень невизначеності та, відповідно, ризику. Вартість таких проєктів може обчислюватися мільйонами та десятками мільйонів доларів, а строк окупності може бути віддаленим у часі. Особливістю управління проєктами цієї галузі є необхідність постачання складного обладнання з будь-якої країни світу – чим складніший проєкт, тим більша роль відводиться плануванню логістики та управлінню матеріалами.