Наукові установи

Наукові комунікації – важливий механізм функціонування і розвитку науки, одна з найважливіших складових її зв’язків з суспільством. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології відкривають широкі можливості для фахового спілкування.

Наукові комунікації NADRA SERVICES сприяють просуванню прогресивних ідей у суспільстві, активізують інтелектуальну взаємодію вчених та пошук нових рішень наукових проблем, забезпечують обмін інформацією, ідеями, знаннями, повідомленнями та експертизу отриманих наукових результатів.

Тематика наукових комунікацій охоплює широкий спектр досліджень: літології і стратиграфії осадових басейнів, рудоносності докембрію та фанерозою, перспектив нафтогазоносності та видобутку енергетичних ресурсів, пошуку покладів критичних та стратегічних мінеральних ресурсів України та світу, техногенного навантаження на довкілля, особливостей законодавства у сфері надрокористування, ефективного та раціонального використання природних ресурсів у ХХІ столітті тощо.

Поміж нових тем сучасної геологічної науки – глобальні екологічні та геологічні проблеми людства. Довкілля зазнає змін, часом, незворотних, у процесі його збереження та захисту зростає роль геології, яка покликана відповідати на виклики, що постали перед сучасним суспільством, та бути спрямованою на забезпечення довгострокових потреб людства та його сталого майбутнього.

Наукові комунікації NADRA SERVICES здійснюються шляхом організації та проведення спільних заходів різного рівня, друку матеріалів досліджень, спільних публікацій, передачі компанією на безоплатній основі обладнання, устаткування, оргтехніки науково-дослідним установам.

Наукові, науково-організаційні та науково-освітні заходи (конференції, читання, семінари тощо) проводяться з метою поглиблення дослідницької співпраці, оприлюднення та апробації її результатів, надання майданчиків для забезпечення безпосереднього спілкування учених, сприяють налагодженню професійних контактів між науковими установами, закладами вищої освіти, урядовими та громадськими організаціями й іншими зацікавленими сторонами.

Загалом NADRA SERVICES має досвід організації та проведення понад 100 різноманітних наукових заходів, зокрема, за участі міжнародних організацій AАPG, EAGE, EFG у співпраці з науковими установами НАН України (науково-дослідними інститутами Відділення наук про Землю, Національним науково-природничим музеєм НАН України тощо). Повний перелік заходів розміщено в розділі Програми Галузеві, професійні, ділові, науково-спрямовані заходи.

Ключовою ланкою наукових комунікацій є наукові публікації. Огляд результатів досліджень співробітників NADRA SERVICES, що поширюються в межах українських та міжнародних наукових збірників та монографій, зокрема в журналі «Геолог України», що видається за інформаційної та фінансової підтримки NADRA SERVICES, розміщено в розділі Програми Фінансування та інформаційна підтримка підготовки та видання профільної літератури та періодичних видань.

З 2017 р. NADRA SERVICES є партнером Міжнародної платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів». З метою підтримки системи науково-дослідницьких програм інтеграції наукових ресурсів в Європейському Союзі NADRA SERVICES делегує працівників для участі в реалізації проєктів на замовлення Європейської комісії за програмою наукових досліджень та інновацій Horizon 2020 та Horizon Europe.