MICE (зустрічі, заходи стимулювання власного персоналу, конференції, виставки)

Організація наукових конференцій є важливим напрямом освітньої роботи NADRA SERVICES у партнерстві з ГО «Спілка геологів України» та Інститутом Тутковського.

Загалом проведено понад 100 конференцій за широким спектром наукової тематики, який охоплює проблеми літології і стратиграфії осадових басейнів, проблеми рудоносності та нафтогазоносності, включаючи нетрадиційні вуглеводні, питання рудоносності докембрію та фанерозою, проблеми екології та збереження геологічної спадщини, демонстрації нових технологій геолого-геофізичних досліджень та видобутку енергетичних і мінеральних ресурсів, тощо.

NADRA SERVICES виступив організатором / співорганізатором / партнером таких відомих в галузі заходів як міжнародна конференція до 150-річчя винайдення у Львові (Україна) першої в світі гасової лампи (2003 р.), міжнародна конференція до 150-річчя Тутковського (2008 р.), регіональна конференція AAPG (2010 р.), міжнародні конференції з нетрадиційних видів газу (2009-2013 рр.), 100-річчя геологічної служби України (2018 р.), 100-річчя НАН України (2018 р.), шість з`їздів геологів України (2000-2017 рр.).

На VI-му з’їзді геологів України затверджено Міжнародну платформу «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» з метою мобілізації зусиль всіх зацікавлених сторін: держави, бізнесу, науки й освіти, громадськості, спрямованих на дбайливе використання природних ресурсів з акцентом на вирішенні соціальних проблем, у координації з відповідними міжнародними програмами, насамперед, Європейського Союзу.

Для поширення результатів діяльності, взаємного обміну досвідом, розширення партнерської співпраці NADRA SERVICES постійно делегує своїх представників для участі в ключових галузевих, професійних, ділових, науково-спрямованих заходах.

Радикальна зміна ландшафту світової енергетики, гостра глобальна енергетична криза змушують нафтогазові компанії активно впроваджувати нові технології не тільки для збереження рівня видобутку, оновлення ресурсної бази, освоєння родовищ з важковидобувними запасами, але й для поступової декарбонізації в сегменті розвідки та видобутку корисних копалин; диверсифікації в напрямку низьковуглецевої економіки.

Оскільки більшість локальних нафтогазових компаній не в змозі самостійно вирішувати складні завдання через відсутність сучасних технологій, інноваційних рішень, кваліфікованого персоналу, практичного досвіду, є певний сенс в залученні провідних багатопрофільних нафтосервісних підрядників, котрі інвестують мільярди доларів у власні технологічні розробки.

Для розширення спектру послуг NADRA SERVICES системно і послідовно вибудовує партнерські відносини з постачальниками технологій та розробниками точкових рішень під конкретні завдання замовників.

В рамках Технологічних днів NADRA SERVICES традиційно презентує колу своїх замовників актуальні розробки та ефективні рішення технологічних партнерів за низкою напрямків, важливих для підвищення вилучення вуглеводнів при збереженні низьких операційних затрат: геологічна розвідка, буріння, видобуток та інтенсифікація, свердловинні сервіси, цифровізація та ін.

Партнерська мережа NADRA SERVICES – численні нафтогазові компанії та постачальники інноваційних нафтосервісних рішень – обмінюються ідеями та досвідом подолання актуальних галузевих викликів, взаємодіючи як єдина екосистема у форматі Технологічних днів.

В період з 2011 року NADRA SERVICES провела, зокрема, наступні заходи інноваційного спрямування:

  • Презентація нових перфораційних систем HALLIBURTON Company для замовників та партнерів NADRA SERVICES (2011 р.)
  • «День новітніх технологій розвідки і видобування» – спільний Технологічний день NADRA SERVICES та HALLIBURTON Companу для українських виробничих і видобувних компаній (2013 р.)
  • «Інтегровані послуги в обсаджених свердловинах», презентація HALLIBURTON Company в межах Технологічного дня українських виробничих і видобувних компаній для замовників та партнерів NADRA SERVICES (2016 р.)
  • Серія презентацій, пов’язаних із нафтосервісними послугами HALLIBURTON Company з перфорації на трубах НКТ для замовників та партнерів в офісі NADRA SERVICES, у центральному офісі НАК «Нафтогаз України», в АТ «Укргазвидобування» (2018 р).

В перспективі NADRA SERVICES планує проведення для своїх замовників та партнерів серії технологічних днів, присвячених як традиційній темі збереження рівня видобутку ресурсів, а також підвищенню операційної ефективності компаній, так і аспектам скорочення вуглецевого сліду, вуглецевим технологіям «зеленої енергетики» (водню, технологіям уловлювання, використання та зберігання вуглецю, іншим низьковуглецевим джерелам енергії). Окремі заходи будуть присвячені презентаціям передових цифрових технологій, котрі використовуються в світі для формування вуглецевого профілю компанії (ESG-звітність).