Свердловинна сейсморозвідка

2008 року, після організації спеціального підрозділу ВСП, NADRA SERVICES стає лідером українського ринку з таких досліджень. Відтоді метод ВСП є невіддільною частиною комплексу сейсморозвідувальних робіт. Він дав можливість вивчати геологічну будову й фізичні властивості присвердловинних зон із використанням хвиль різних типів (поздовжніх, поперечних, обмінних) на основі аналізу характеристик цих хвиль, швидкостей їхнього поширення, загасання, просторової поляризації, характеру анізотропії гірських порід. ВСП ґрунтується на реєстрації усього спектра хвильового поля (багатохвильова сейсморозвідка). 2009 року цей метод було також впроваджено в офшорних дослідженнях свердловини Субботіна-1 із застосуванням пневмогармат.

Сейсмічні дослідження у свердловинах надали нові можливості оброблення та інтерпретації даних просторової сейсморозвідки, що сприяло отриманню уточнених відомостей для створення об’ємних моделей родовищ.

Загалом NADRA SERVICES виконала 35 проєктів свердловинної сейсморозвідки.