Інші польові геофізичні дослідження

2011 року NADRA SERVICES впровадила методи потенціальних полів, які доповнили комплекс геофізичних досліджень нафтогазоносності території України. Комплексування об’ємної сейсморозвідки й магнітометричних і гравіметричних досліджень потребувало організації партії з граві- та магніторозвідки, зокрема на основі придбання і впровадження сучасного обладнання фірми Scintrex – гравіметра CG-5 AvtoGrav (Канада), завдяки чому здійснено високоточні гравіметричні дослідження кількох площ Східного регіону України.

Разом із сейсмічними дослідженнями роботи методами потенціальних полів давали більш повну інформацію щодо геологічної будови родовищ нафти і газу.

Загалом NADRA SERVICES виконала понад 1000 кв. км граві- й магніторозвідки.