Водні ресурси

NADRA SERVICES розпочала свою діяльність із природоохоронного руху. Саме тому екологічний підхід є актуальним упродовж усієї діяльності компанії. Зокрема, реалізуючи проєкти з пошуку, розвідування та видобування нафти й газу, фахівці NADRA SERVICES велику увагу приділяли збереженню водних ресурсів на етапах буріння свердловин та експлуатації родовищ, що супроводжувалися низкою заходів з охорони поверхневих і підземних вод.

Під час побудови 3D-моделей родовищ на основі всього комплексу сейсмічних та інших геофізичних і промислових даних залучалися експерти-гідрогеологи для консультацій щодо наявності та інтервалів розташування водоносних горизонтів і комплексів. Плануючи закладання свердловин, фахівці обов’язково передбачали заходи зі збереження підземних, ґрунтових та поверхневих вод з метою запобігання їхньому забрудненню. На етапі експлуатації родовищ і виконання робіт та досліджень у діючих нафтогазових свердловинах здійснювалась оцінка їх технічного стану найсучаснішими приладами фірми Sondex (Велика Британія), зокрема в інтервалах розташування водоносних горизонтів, і надавались рекомендації замовникам – видобувним компаніям, щодо проведення ремонтів свердловин, які унеможливлювали потрапляння у поверхневі й підземні води питного водопостачання кислот, лугів, поверхнево-активних речовин, полімерних розчинів та інших хімічних реагентів, використовуваних під час розвідки і видобування нафти й газу.

За більш ніж 30 років діяльності NADRA SERVICES було реалізовано низку консалтингових проєктів, пов’язаних з підземними водами України, для іноземних та українських компаній. Бурова компанія у складі NADRA SERVICES здійснювала пошук і розвідку питних та геотермальних вод, картування водоносних горизонтів; виконувала проєкти з розвідування й подальшого видобування термальних вод, зокрема для санаторно-курортних організацій Закарпаття.

Протягом 2015–2018 років фахівці NADRA SERVICES на запрошення Спілки геологів України брали участь у виконанні проєкту Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» KINDRA (Knowledge Inventory for Hydrogeology Research / Інвентаризація знань з гідрогеологічних досліджень), який оцінює наявні на території ЄС практичні та наукові дослідження стосовно підземних вод на основі нової Системи класифікації гідрогеологічних досліджень (HRC-SYS). Класифікація дає можливість систематизувати роботу, документи, проєкти, звіти, бази даних тощо для полегшення майбутніх пошуків та аналізу, сприяє створенню мережі та розширенню спільноти геологів і зацікавлених осіб, що займаються вивченням підземних вод.