Громадські проєкти

В різні часи у NADRA SERVICES працювало до 1500 осіб. Частина з них пройшла значний відрізок трудового шляху разом з NADRA SERVICES, згодом вийшовши на дійсно заслужений відпочинок. Поміж ветеранів NADRA SERVICES багато тих, хто має великі професійні здобутки у науковій та виробничій сферах, наукові ступені та вчені звання, є відомими в Україні та поза її межами як топ-фахівці, відзначені державними та галузевими нагородами. Ці люди охоче діляться знаннями, вміннями та досвідом з колегами, радо та відкрито спілкуються з молоддю, продовжують брати участь у соціальних проєктах NADRA SERVICES. Вони є прикладом для наслідування новою генерацією.

 

NADRA SERVICES пам’ятає і цінує усіх, хто працював на благо компанії, галузі, країни.

Робота з ветеранами NADRA SERVICES, підтримка колишніх співробітників – важлива складова соціальної політики компанії.

У форматі корпоративного клубу ветеранів NADRA SERVICES реалізує програми соціально-економічного захисту та допомоги співробітникам, що вийшли на пенсію. Ці програми передбачають, насамперед, матеріальне заохочення ювілярів, премії на честь Дня геолога, організацію культурно-розважальних та святкових заходів для ветеранів, надання адресної матеріальної допомоги на лікування та у складних обставинах життя.

У NADRA SERVICES розробляється корпоративна пенсійна програма, спрямована на формування пенсійних накопичень за участі роботодавця та працівників.

Бажаючи зробити значний внесок у вирішення глобальних та локальних викликів, NADRA SERVICES підтримує загальносвітовий тренд щодо підвищення включеності бізнесу до реалізації соціальних ініціатив через корпоративну волонтерську діяльність.

Модель корпоративного волонтерства NADRA SERVICES спрямована, передусім, на розвиток людського капіталу компанії: залучені працівники підтримують цінності корпоративної культури, максимально реалізують особистісний потенціал і розвивають громадянськість (реалізують ідею суспільного блага). Корпоративне добровільництво демонструє готовність NADRA SERVICES реалізовувати соціальні зобов’язання, підключатися до вирішення соціальних проблем, просувати корпоративні цінності і реалізовувати місію NADRA SERVICES на місцевому, регіональному і міжнародному рівнях.

Корпоративне волонтерство NADRA SERVICES – це системна робота, інтегрована в корпоративну стратегію. Волонтерські проєкти мають соціальну спрямованість, відповідають корпоративним цінностям та реалізуються провідними експертами NADRA SERVICES разом з партнерськими організаціями. Основна форма волонтерської участі – pro bono – передбачає інтелектуальний внесок, застосування професійних знань, досвіду та компетенцій співробітників. При реалізації волонтерської діяльності співробітники тимчасово звільняються від основної роботи в NADRA SERVICES.

Розуміючи, що освіта є важливим компонентом і каталізатором реагування майбутніх поколінь на глобальні кліматичні зміни, NADRA SERVICES обрала основним напрямком корпоративного волонтерства освітню та просвітницьку роботу, спрямовану на виховання дбайливого і доброзичливого ставлення молоді до довкілля, збереження та відновлення природних ресурсів, популяризацію геологічних знань та підвищення престижу професій, пов’язаних з вивченням та використанням геологічного середовища. Знання геології допомагає студентам зрозуміти причини і наслідки зміни клімату, готує їх до життя в умовах наслідків кліматичних змін, формує екологічний світогляд і сталий спосіб життя, а також виховує з молоді майбутніх проактивних громадян, котрі прийматимуть правильні рішення і приноситимуть користь глобальному суспільству.

З 2001 р. NADRA SERVICES та ГО «Спілка геологів України» почали відроджувати в країні дитячо-юнацький геологічний рух. Просвітницька діяльність для молоді здійснюється через шкільне геологічне та екологічне виховання, організацію та підтримку гуртків, друк науково-популярної літератури, спрямованої на підліткову аудиторію, комплексне забезпечення участі дитячих команд у всеукраїнських та міжнародних геологічних олімпіадах для школярів.

В рамках напряму просвітницької діяльності NADRA SERVICES спільно з партнерами реалізує наступні проєкти:

  • «Надра земні, надра духовні» – просвітницький проєкт формування основ природничого та екологічного світогляду учнівської молоді (понад 100 заходів, починаючи з 2011 р.: квести, фестивалі, вікторини, наукові конференції, екскурсії на профільні підприємства, польові олімпіади тощо);
  • Створення спецкурсу «Основи геології» для шкіл з поглибленим вивченням дисциплін природничого циклу (курс створений у 2012 р. та з 2012 р. послідовно впроваджений в 10 київських школах);
  • ENGIE – Європейський проєкт «Заохочення дівчат до вивчення геознавства та інженерії» (2021-2023 рр.)

Волонтери NADRA SERVICES на постійній основі залучаються до надання допомоги соціально незахищеним верствам суспільства – протягом багатьох років надається системна інклюзивна допомога школам-інтернатам для дітей з особливими потребами.

Волонтерська діяльність співробітників NADRA SERVICES – важлива складова формування екологічно дружнього способу життя. За 30-річний період діяльності NADRA SERVICES здійснила вагомий внесок у навчальний процес, поширення знань, популяризацію геології, формування прогресивного екологічного, природничого світогляду в молоді. Численні учасники освітніх проєктів NADRA SERVICES обрали науки про Землю як подальший професійний напрям.

В перспективі NADRA SERVICES реалізуватиме більше освітніх волонтерських програм онлайн, що дасть можливість збільшити доступ молоді до геологічних знань. Окрема увага буде приділятись розвитку інклюзивності: до реализації волонтерських програм будуть залучатись члени сімей співробітників, представники постачальників та замовників.

Основні проєкти

У 2011 р. започатковано просвітницький проєкт формування основ природничого екологічного світогляду учнівської молоді «Надра земні, надра духовні», у межах якого вже відбулося понад 100 заходів для учнів: квести, фестивалі, вікторини, наукові конференції, екскурсії на профільні підприємства та в музеї, польові олімпіади тощо.

Мета проєкту – не лише популяризувати геологічну науку, але й збільшити загальноосвітній багаж знань школярів за напрямком STEM – наука, технології, інженерія й математика, розширити для них доступ до інформації через впровадження нових навчальних програм з удосконаленими підходами до роботи з підростаючим поколінням.

Учасники програми – школярі та їхні наставники, що виявили бажання дізнатись більше про геологію та суміжні дисципліни, поринути у дослідницьке життя, проекспериментувати та відчути, що таке польова робота.

Робота здійснюється за затвердженою програмою спецкурсу «Основи геології», поступово залучаючи дітей до науково-практичної роботи. Сотні школярів по всій Україні завдяки проєкту виростили кристали мідного купоросу, червоної кров’яної солі, квасців, дослідили та описали процеси, що відбувались під час вирощування штучних кристалів, сформували з них справжні колекції для шкільних міні-музеїв. Під час польових екскурсій та змагань школярі набувають навичок правильного, дружнього до довкілля, поводження на природі.

Партнер проєкту – ГО «Спілка геологів України».

Учасниками проєкту є сотні українських школярів, частина з яких після закінчення школи свідомо обрала природничу професію саме завдяки участі у проєктних заходах.

 

З 2012 року спецкурс «Основи геології» внесено до варіативної частини навчальних програм київських шкіл з поглибленим вивченням дисциплін природничого циклу. 2019 року отримано патент №92776 «Програма курсу для середньої загальноосвітньої школи «Надра земні (основи геології)».

Партнерами проєкту є ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний еколого-натуралістичний центр, Київський палац дітей та юнацтва, Національний науково-природничий музей НАН України, базові школи проєкту.

За ці роки проведено величезну роботу, отримано неоціненний досвід, в ході реалізації проєкту були використані усі можливі традиційні методи спілкування зі школярами, а також створювалися нові, унікальні для України і не тільки. Цей досвід описаний у низці тематичних публікацій.

 

ENGIE – Європейський проєкт «Заохочення дівчат до вивчення геознавства та інженерії» (Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering, 2021-2023) став логічним продовженням системної та послідовної роботи зі школярами. Він спрямований на те, щоб зацікавити дівчат вивчати геонауки та геоінженерію, а отже, покращити гендерний баланс у цих дисциплінах. У межах проєкту розроблено стратегію підвищення обізнаності та долучено до співпраці зацікавлені сторони для реалізації комплексу роз’яснювальних заходів у понад 20 європейських країнах. На даному етапі понад 500 школярок взяло участь у ньому. Проєкт триває і до нього долучаються нові дівчата з різних регіонів країни.

Партнер проєкту в Україні – ГО «Спілка геологів України».