Зелена трансформація

NADRA SERVICES глибоко усвідомлює важливість вуглецевої нейтральності для майбутнього планети, підтримує глобальний кліматичний порядок, положення, озвучені в глобальних та локальних ініціативах зеленої трансформації, зокрема Нафтогазовій кліматичній ініціативі (OGCI), Національному плані дій з енергоефективності України на період до 2030 року, відповідних положеннях стратегій регіонального розвитку України, і в співпраці з партнерськими організаціями докладає колективних зусиль, спрямованих на прискорення енергетичного переходу і, відповідно, зменшення екологічного сліду від традиційних нафтогазових операцій.

30-річна історія, глибокі галузеві знання та технічна експертиза, солідна практика реалізації масштабних проєктів за участі широкої мережі партнерів, досвід застосування інноваційних технологій в нафтогазовому секторі визначає майбутній вагомий внесок NADRA SERVICES у формування безвуглецевого майбутнього.

В якості партнера Міжнародної платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» та з метою підтримки системи науково-дослідницьких програм інтеграції наукових ресурсів в Європейському Союзі з 2017 року NADRA SERVICES делегує працівників для участі в реалізації проєктів на замовлення Європейської комісії за програмою наукових досліджень та інновацій Horizon 2020 та Horizon Europe. Серед проєктів даного напрямку: KINDRA – акумулювання практичних та наукових знань, пов’язаних з гідрогеологічними дослідженнями; INTRAW – обмін досвідом з Австралією, Канадою, Японією, Південною Африкою та Сполученими Штатами Америки для розвитку сировинної бази країн Європи; CHPM2030 – розробка нового та потенційно проривного технологічного рішення, яке зможе допомогти задовольнити європейські потреби в енергії та стратегічних металах в єдиному інтегрованому процесі; UNEXMIN – дослідження та інновації щодо недоступних та затоплених шахт; INFACT – розробка інноваційних, неінвазивних та цілком безпечних для навколишнього середовища і людини геологорозвідувальних технологій. В перспективі спеціалісти NADRA SERVICES планують також на добровільній основі долучитися до реалізації проєкту CRM-geothermal – критична сировина з геотермальних рідин: виникнення, збагачення, вилучення; ініціативи Асоціації геологічних служб Європи (АГСЄ) щодо започаткування окремого проекту Європейського Союзу з метою утворення Геологічної служби для Європи (CSA-GSE). Докладніше за проєктами цього напряму – Програми стратегічного партнерства з науково-дослідними установами.

NADRA SERVICES в межах своїх компетенцій надає консалтингову та експертну підтримку державному сектору при розробці проєктів та програм соціально-економічного розвитку, зеленої трансформації, розвитку окремих територій та галузей та впроваджує власні заходи, спрямовані на підтримку державних ініціатив.

Пріоритети NADRA SERVICES за даним напрямом:

  • збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів з метою запобігання деградації довкілля, мінімізації техногенних загроз для населення громад, посилення можливостей розвитку;
  • сприяння сталому розвитку промисловості; сприяння залученню інвестицій, впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня економіки;
  • сприяння сталому екологічно орієнтованому соціально-економічному розвитку суспільства, забезпечення взаємодії між урядом, діловими колами та суспільством.

З метою прискорення переходу до суспільства «чистого нуля» та формування циркулярної енергетики NADRA SERVICES проголошує готовність до підтримки Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року, зокрема в частині стимулювання запровадження новітніх технологій, що зменшують споживання енергії і викопного палива та призводять до скорочення викидів парникових газів, серед яких наступні (але не виключні) методи операційної та глибокої декарбонізації:

  • Технології ефективного використання енергії та ресурсів, включаючи рішення, спрямовані на зниження виробничих витрат та зменшення часу простою свердловин;
  • Рециклінг енергетичних ресурсів: переробка, повторне використання та утилізація вторинних енергетичних ресурсів, включно з технологіями повторного використання нафтогазових свердловин та технологіями перетворення СО₂ в пальне;
  • Уловлювання, зберігання, утилізація та вилучення СО₂ (CCS, CCU, ССUS), в т. ч. у частині реалізації повномасштабних геологічних досліджень, що обґрунтовують можливість зберігання СО₂ у конкретних пластах;
  • Технологія контролю витоків СО₂ та СН₄;
  • Методи підвищення нафтовіддачі з використанням СО₂ (CO₂-EOR);
  • Виробництво та використання водню та аміаку як глобальних універсальних низьковуглецевих енергоносіїв;
  • Проєкти геотермальної енергетики.

В контексті проголошених вище намірів 11 листопада 2021 року NADRA SERVICES, ТОВ «ХАЛІБАРТОН Україна» та Державне підприємство «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» з метою імплементації в Україні конкретних кроків EU Grean Deal уклали трьохсторонній Меморандум про співпрацю для об’єднання намірів, компетенцій, зусиль та можливостей сторін щодо розроблення ефективних стратегій декарбонізації газовидобувних компаній, впровадження технологічних ноу-хау для суттєвого зменшення викидів парникових газів і створення систем впорядкованої корпоративної звітності відповідно до Greenhouse Gas Protocol.